67 ALV van de NVP

Over dit evenement

Categorie
Meeting
Organisator
Bestuur 2014-2017
Datum en tijd
15 apr. 2019 20:00 - 20:30
Locatie
Lobby Pendulum hotel, Manchester

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de 67ste algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie op 15 april 2019 om 20.00 uur bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de voorjaarsvergadering in Manchester.

Het bestuur is zich ervan bewust dat niet iedereen in de gelegenheid zal zijn de vergadering bij te wonen. Ik verzoek u dan ook om de stukken goed door te lezen en ingeval van vragen of opmerkingen deze schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris.

 

De beschikbare stukken voor deze bijeenkomst zijn te vinden op de website in de Agenda bij Algemene ledenvergadering.

 

De agenda voor de algemene ledenvergadering vindt u tevens hieronder.

 

Wij hopen u tijdens de ALV te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVP

 

 

Dr. Petra F. Mens

Secretaris NVP

p.f.mens@amc.uva.nl .

 

 

67ste Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, Maandag 15 April 20:00, lobby Pendulum hotel Manchester.

 

Tijdens de vergadering zal gezorgd worden voor een hapje en een drankje.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag 66ste ALV
  3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslagen:

            a. Algemeen jaarverslag NVP

b. Jaarverslagen relevante secties SKML

5. mondelinge verslagen commissies/werkgroepen:

a. Congrescommissie

b. Werkgroep klinische parasitologie  

c. Werkgroep veterinaire parasitologie

d. SMBWO  

e Activiteitencommissie

f. Websitecommissie

6. Financiële verslagen:

a. Financieel Jaarverslag 2017 & Begroting 2018 Penningmeester NVP

- extra reisbeurzen NVP

- aanvragen extra subsidie voor activiteiten

b. Financieel Jaarverslag 2017 & Begroting 2018 Penningmeester SPLD

c. Verslag kascommissie

d. Goedkeuring financiële overzichten

7. Installatie Kascommissie

8. Voorstellen namens het bestuur:

- Toekomst NVP/SPLD als aparte stichtingen

- Lidmaatschap NVP aan de FEDERA

- Kosten lidmaatschap

- Bestuurswisseling

9. Rondvraag 

10. Sluiting