Ledenvergadering 2020

Over dit evenement

Categorie
Meeting
Organisator
Bestuur 2014-2020
Datum en tijd
26 nov. 2020 11:00 - 12:00

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de 68ste algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie op 26 november 2020 bij te wonen.

.De beschikbare stukken voor deze bijeenkomst zijn te vinden op de website in de Agenda bij Algemene ledenvergadering.

https://www.parasitologie.nl/vereniging/verslagen-alv

De agenda voor de algemene ledenvergadering vindt u tevens hieronder.

Wij hopen u tijdens de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVP

 

 

Dr. Petra F. Mens

Secretaris NVP

p.f.mens@amsterdamumc.nl .

 

68ste Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, Donderdag 26 november .

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag 67ste ALV
  3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslagen:

            a. Algemeen jaarverslag NVP

b. Jaarverslagen relevante secties SKML

5. mondelinge verslagen commissies/werkgroepen:

a. Congrescommissie

-voorjaarscongres 2021

b. Werkgroep klinische parasitologie  

c. Werkgroep veterinaire parasitologie

d. SMBWO  

6. Financiële verslagen:

a. Financieel Jaarverslag 2017 & Begroting 2018 Penningmeester NVP

b. Financieel Jaarverslag 2017 & Begroting 2018 Penningmeester SPLD

c. Verslag kascommissie

d. Goedkeuring financiële overzichten

7. Installatie Kascommissie

8. Voorstellen namens het bestuur:

- Bestuurswisseling

9. Rondvraag 

10. Sluiting