Post Academische cursussen

Medisch Parasitologische Diagnostiek - Amsterdam

Duur cursus

Datum  

9 dagen (2 weken)

   2 t/m 5 mei en 8 t/m 12 mei 2017

        

Georganiseerd door

Afdeling Medische Microbiologie, sectie Parasitologie Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Doelgroep

Artsen, Klinisch Chemici, Microbiologen, Specialisten in opleiding, Analisten

Aantal deelnemers


maximaal 25    


Locatie van de cursus

AMC, Amsterdam

Sluitingsdatum voor de inschrijving                    

Gaarne zo spoedig mogelijk opgeven.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden:
- deelnemers aan de cursus ontvangen enkele weken voor aanvang een bevestiging en een factuur
- bij annulering voor 1 maart hoeft geen betaling van het cursusgeld plaats te vinden
- bij annulering na 1 maart moet het cursusgeld betaald worden

Kosten

€ 1495,00(inclusief studieboek en lunches en administratiekosten)

NVP certificaat

ja

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie; 10 punten bij volledige deelname

Inhoudelijk

Tijdens de cursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met de diagnostiek van parasitaire infecties. Naast de klassieke (morfologische) diagnostiek wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in het vakgebied; gebruik van fixatieven en permanente kleuringen, sero-diagnostiek (b.v. van strongyloidiasis en schistosomiasis), antigeen-detectie (b.v. Parasight-F en ICT-test voor malaria) en moleculaire technieken (b.v. PCR voor toxoplasmose en microsporidiose). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Malaria, Bloed- en weefselparasieten (trypanosomen, leismania sp, toxoplasma en filariën), Darmparasieten (amoeben, flagellaten, ciliaten, cestoden, trematoden en nematoden) en Opportunistische parasieten (cryptosporidiën, micosporidiën, isosporidiën, cyclosporidiën, en pneumocysten). Behalve aan de diagnostische aspecten van deze infecties zal ook aandacht besteed worden aan: geografische verspreiding, ontwikkelingscyclus en ontwikkeling, pathogenese en ziekteverschijnselen, profylaxe en therapie, en preventie en bestrijding.

Programma 2017

Ter oriëntatie: programma 2013 en programma 2014

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:

Naam

Dr. T. van Gool

Tel. nr.

020 - 566 91 11 sein 65728

Naam

Leny Nieuwendijk

Tel. nr.

020 - 566 57 19 op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur

Voor organisatorische informatie en aanmelding:

Website

-

Naam

Parasitologie_AMC

Tel. nr.

voorkeur per mail

---
Medisch Parasitologische Diagnostiek Leiden

Duur cursus

10 dagen (2 weken)

Datum

30 januari - 10 februari 2017

De eerste week van deze cursus wordt in het Engels gegeven en staat open voor buitenlandse deelnemers.

De cursus van 2017 zal worden gegeven volgens praktisch dezelfde opzet als in 20156

Georganiseerd door                               

Afdeling Parasitologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Doelgroep

- microbiologen en klinisch-chemici (i.o.)
- analisten met enige ervaring in de parasitologische diagnostiek
- onderzoekers die een parasitologisch onderwerp bewerken.
- aanstaande tropengangers met medisch-diagnostische taken

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 22

Locatie van de cursus

Leiden (cursuslocatie: Hogeschool Leiden, achter LUMC)

Sluitingsdatum voor de inschrijving

Zie website Boerhaave of direct

Inschrijving zal starten in mei 2016 en kan nog tot half januari 2017, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Kosten

± € 1.450,00 (inclusief catering en cursusboek) voor volledige twee weken (internationale deelnemers kunnen alleen de eerste week volgen voor €950,-)

NVP certificaat


ja


Accreditatie

Accreditatie van de cursus door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie is aangevraagd als ook voor de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers.

Inhoudelijk

Deze cursus heeft tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de klinische, diagnostische en therapeutische aspecten van humane parasitaire aandoeningen zoals deze gezien worden binnen de Nederlandse medische laboratoria.

De cursus is op de dagelijkse praktijk georiënteerd met een zeer sterke nadruk op de microscopische diagnostiek. Maar ook de nieuwe ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod. Omdat het LUMC al vele jaren actief is in het ontwikkelen en implementeren van parasitologische PCRs zal de rol van de moleculaire diagnostiek binnen de klinische parasitologie uitvoerig worden besproken. Maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere nieuwe laboratoriumtechnieken, inclusief snelle malaria-diagnostiek, het fixeren en kleuren van ontlastingsmonsters, antigeenbepalingen en serologische onderzoeksmethoden.

Alle gangbare parasitaire infecties komen aan bod waarbij steeds patiënten cases centraal staan. Het bekijken van microscopische preparaten wordt daarbij regelmatig afgewisseld met het bespreken van de bijbehorende klinische vraagstellingen, inclusief het diagnostische en therapeutische beleid. Diverse interactieve onderwijsvormen zullen worden afgewisseld.

Naast de vaste LUMC docenten zijn er gastsprekers uit vijf verschillende parasitologische centra in het land. Zij zullen de diagnostische aspecten van diverse parasitaire aandoeningen verder illustreren en daarbij een breed beeld geven van het parasitologisch klinisch onderzoek in Nederland.

De samenwerking tussen deelnemers met een diversiteit aan ervaring op microscopisch, klinisch en onderzoeksgebied blijkt al jaren een leerzaam en stimulerend aspect van de cursus. Analisten met weinig of geen ervaring raden wij aan eerst één van de post-HBO cursussen te volgen.

In 2017 zal het programma zijn als die van 2016. Dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld als in 2016 en daar voor.. In de eerste week zal de nadruk liggen op het laboratorium onderzoek en op de meest voorkomende parasitaire aandoeningen, terwijl in de tweede week de nadruk zal liggen op klinische, epidemiologische en therapeutische aspecten en de meer exotische parasieten. De eerste week zal in het Engels gegeven worden en staat open voor internationale delnemers. Assistenten Medische Microbiologie worden geacht de volledige cursus te volgen. Het is in principe wel mogelijk om alleen de eerste week te volgen, maar niet-Nederlands sprekende cursisten krijgen voorrang als er meer vraag is dan dat er plaatsen zijn. Bij vragen hierover contact opnemen met de cursuscoördinator. Inschrijving voor deelname aan alleen de eerste week sluit op 1 december 2016 en kan alleen rechstreeks via Dr. L. van Lieshout.

Programma 2015 Information about English part of the course

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Naam:

Dr. L. van Lieshout (Leiden)

Tel. nr.

Leiden: 071-5265071 / 06-1301 5374

Voor organisatorische informatie en aanmelding:

Website

Inschrijving start voorjaar 2016 - bureau Boerhaave: Boerhaave

Naam

bureau Boerhaave: Boerhaave

Tel. nr.

071-5268500