Post HBO - Academische cursussen

Medisch Parasitologische Diagnostiek - Amsterdam

Duur cursus

Datum  

9 dagen (2 weken)

  23 Maart  tot en met 3 april 2020

Op maandag 30 maart is er geen cursus i.v.m. AIOS toets van NVMM

        

Georganiseerd door

Georganiseerd door sectie Parasitologie, Amsterdam UMC.

Doelgroep

Artsen, Klinisch Chemici, Microbiologen, Specialisten in opleiding, Analisten

Aantal deelnemers


maximaal 25    


Locatie van de cursus

Amsterdam Universitair Medische Centra Locatie AMC

Sluitingsdatum voor de inschrijving                    

Gaarne zo spoedig mogelijk opgeven.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden:
- deelnemers aan de cursus ontvangen enkele weken voor aanvang een bevestiging en een factuur
- bij annulering voor 1 maart hoeft geen betaling van het cursusgeld plaats te vinden
- bij annulering na 1 maart moet het cursusgeld betaald worden

Kosten

volgt  (inclusief studieboek en lunches en administratiekosten)

NVP certificaat

ja

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie; 10 punten bij volledige deelname

Inhoudelijk: 

Tijdens de cursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met de diagnostiek van parasitaire infecties. Naast de klassieke (morfologische) diagnostiek wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in het vakgebied; gebruik van fixatieven en permanente kleuringen, sero-diagnostiek (b.v. van strongyloidiasis en schistosomiasis), antigeen-detectie (b.v. Parasight-F en ICT-test voor malaria) en moleculaire technieken (b.v. PCR voor toxoplasmose en microsporidiose). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Malaria, Bloed- en weefselparasieten (trypanosomen, leismania sp, toxoplasma en filariën), Darmparasieten (amoeben, flagellaten, ciliaten, cestoden, trematoden en nematoden) en Opportunistische parasieten (cryptosporidiën, micosporidiën, isosporidiën, cyclosporidiën, en pneumocysten). Behalve aan de diagnostische aspecten van deze infecties zal ook aandacht besteed worden aan: geografische verspreiding, ontwikkelingscyclus en ontwikkeling, pathogenese en ziekteverschijnselen, profylaxe en therapie, en preventie en bestrijding.

Programma 2018 

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:

Naam

Dr. T. van Gool

Tel. nr.

020 - 566 91 11 sein 65728

Naam

Leny Nieuwendijk

Tel. nr.

020 - 566 57 19 op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur

Voor organisatorische informatie en aanmelding:

Website

-

Naam

Parasitologie_AMC

Tel. nr.

voorkeur per mail


---
Medisch Parasitologische Diagnostiek Leiden

Duur cursus

10 dagen (2 weken)

Datum

27 januari - 7 februari 2020


De voertaal van deze cursus is Engels. The course will be given in English and is open for non-Dutch speaking course participants. All main parasitic infections will be discussed, but the focus of the course will be on locally transmitted parasites and imported infections.  For non-Dutch participants, see here.  

De cursus van 2020 zal worden gegeven volgens praktisch dezelfde opzet als in voorgaande jaren.

Georganiseerd door                               

Afdeling Parasitologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Doelgroep

- microbiologen en klinisch-chemici (i.o.)
- analisten met enige ervaring in de parasitologische diagnostiek
- onderzoekers die een parasitologisch onderwerp bewerken.
- aanstaande tropengangers met medisch-diagnostische taken

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 22

Locatie van de cursus

Leiden (cursuslocatie: Hogeschool Leiden, achter LUMC)

Sluitingsdatum voor de inschrijving

Zie website Boerhaave (zoek op de naam van de cursus)

Inschrijving zal starten zomer 2019 en kan nog tot half januari 2020, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Kosten

±€ 1.500,00 (inclusief catering en cursusboek) voor volledige twee weken (Voor niet AIOS bestaat ook de mogelijkheid om alleen de eerste week volgen voor €950,-)

NVP certificaat


ja


Accreditatie

Accreditatie van de cursus door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie is aangevraagd als ook voor de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers.


Inhoudelijk

Deze cursus heeft tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de klinische, diagnostische en therapeutische aspecten van humane parasitaire aandoeningen zoals deze gezien worden binnen de Nederlandse medische laboratoria.

De cursus is op de dagelijkse praktijk georiënteerd met een zeer sterke nadruk op de microscopische diagnostiek. Maar ook de nieuwe ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod. Omdat het LUMC al vele jaren actief is in het ontwikkelen en implementeren van parasitologische PCRs zal de rol van de moleculaire diagnostiek binnen de klinische parasitologie uitvoerig worden besproken. Maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere nieuwe laboratoriumtechnieken, inclusief snelle malaria-diagnostiek, het fixeren en kleuren van ontlastingsmonsters, antigeenbepalingen en serologische onderzoeksmethoden.

Alle gangbare parasitaire infecties komen aan bod waarbij steeds patiënten cases centraal staan. Het bekijken van microscopische preparaten wordt daarbij regelmatig afgewisseld met het bespreken van de bijbehorende klinische vraagstellingen, inclusief het diagnostische en therapeutische beleid. Diverse interactieve onderwijsvormen zullen worden afgewisseld.

Naast de vaste LUMC docenten zijn er gastsprekers uit vijf verschillende parasitologische centra in het land. Zij zullen de diagnostische aspecten van diverse parasitaire aandoeningen verder illustreren en daarbij een breed beeld geven van het parasitologisch klinisch onderzoek in Nederland.

De samenwerking tussen deelnemers met een diversiteit aan ervaring op microscopisch, klinisch en onderzoeksgebied blijkt al jaren een leerzaam en stimulerend aspect van de cursus. Analisten met weinig of geen ervaring raden wij aan eerst één van de post-HBO cursussen te volgen.

Het programma is opgebouwd op basis van de jarenlange ervaring met deze cursus. In de eerste week zal de nadruk sterk liggen op het microscopisch laboratorium onderzoek en op de meest voorkomende parasitaire aandoeningen, terwijl in de tweede week relatief meer aandacht besteed zal worden aan de klinische, epidemiologische en therapeutische aspecten en de meer exotische parasieten zullen worden besproken. De cursus staat open voor internationale deelnemers en zal dan ook in het Engels gegevens worden. Assistenten Medische Microbiologie worden geacht de volledige cursus te volgen. Het is in principe wel mogelijk slechts voor één week in te schrijven, maar alleen in overleg met de organisatie. 


Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Naam:

Dr. L. van Lieshout (Leiden)

Tel. nr.

Leiden: 071-5265071 / 06-1301 5374

Voor organisatorische informatie en aanmelding:


Website

Inschrijving start zomer 2019

https://www.boerhaavenascholing.nl

Naam


Tel. nr.

071-5268500

NVML Malaria diagnostiek cursus voor starters 2020 (2 dagen)


Deze 2-daagse cursus is gericht op analisten die nog gen of weinig ervaring hebben met malaria diagnostiek. De cursus besteedt aandacht aan alle aspecten van malaria diagnostiek in een routine laboratorium.


Leerdoelen en opzet

De cursus is vooral op de praktijk gericht. Zelf oefenen in het maken, kleuren en beoordelen van dikke druppel en uitstrijk preparaten staat centraal. Theorie van malaria diagnostiek wordt beknopt behandeld, waardoor zelfstudie voorafgaande aan de cursus aangeraden wordt (bv de relevante hoofdstukken uit Medische Parasitologie, 5e druk.

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

 • Ziektebeeld, epidemiologie, behandeling malaria            (theorie)
 • Sneltesten                                                                          (theorie en praktijk)
 • Maken dikke druppel en uitstrijk preparaten                   (praktijk)
 • Kleuren van preparaten: Giemsa versus snelkleuringen  (theorie en praktijk)
 • Morfologische kenmerken 5 humane Plasmodium soorten        (theorie)
 • Beoordeling van dikke druppel en uitstrijk preparaten    (theorie en praktijk)
 • Bepaling van de parasitaemie                                           (theorie en praktijk)
 • Quantitative Buffy Coat (QBC) analyse                             (theorie & demonstratie)
 • Overige diagnostische methoden: PCR en serologie         (theorie)


Docenten

Dr. J. van Hellemond, parasitoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Dhr. R. Koelewijn, hoofdanalist parasitologie, Erasmus MC, Rotterdam


Datum, tijdstip en locatie

Datum:           donderdag 1 en 8 oktober 2020

Tijd:                van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie:           Erasmus Medisch Centrum, 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam

                        Exacte locatie in Erasmus MC volgt na inschrijving.

Niveau

Post HBO


Accreditatie

NVML: 25 UEC

NVP-certificatie


Kosten

Zie website NVML (www.nvml.nl).


Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers


Aanmelding

Via de website van de NVML (www.nvml.nl). Uiterste inschrijfdatum; zie website NVML (www.nvml.nl). Na de sluitingsdatum voor aanmelden ontvangt u een bevestiging met nota. Bij overboeking gaan leden voor op niet-leden, daarna op volgorde van datum van de aanmelding.Cursus: Malaria diagnostiek voor gevorderden


Algemeen

Deze 1-daagse cursus is gericht op analisten die ruime ervaring met malaria diagnostiek hebben en hun kennis en kunde willen opfrissen. De cursus is vooral gericht op praktijk van microscopische determinatie en kwantificatie van malaria parasieten in uitstrijk- en dikke druppelpreparaten.


Programma:

8.30-9.00         Ontvangst met koffie

9.00-10.00       Theorie malaria diagnostiek

10.00-10.15     Koffie/ Thee

10.15-11.00     Morfologie malaria in dikke druppel en uitstrijkpreparaten


11.00-12.00     Spottest malaria

12.00-12.45     Lunch 

12.45-15.30     Beoordelen casus preparaten

15.30-16.30     Quiz


Docenten

Dr. J. van Hellemond, parasitoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Dhr. R. Koelewijn, hoofdanalist parasitologie, Erasmus MC, Rotterdam


Datum, tijdstip en locatie

Datum:            donderdag 23 januari 2020

Tijd:                 zie programma

Locatie:           Erasmus Medisch Centrum, 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam

                        Exacte locatie in Erasmus MC volgt na inschrijving.

Niveau

Post HBO.

Vereist ingangsniveau:

1)al eerder een cursus malaria diagnostiek gevolgd

 of

2)meerdere jaren ervaring met microscopische malaria diagnostiek.


Accreditatie

NVML: 11 UEC

NVP-certificatie


Kosten

voor leden € 260,-  en voor niet-leden € 300,-, koffie/thee/lunch en reader zijn daarbij inbegrepen. NVML-leden kunnen persoonlijk via de ‘geld-terug-bon’ achteraf een gedeeltelijke teruggave claimen.


Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers


Aanmelding

Via de website van de NvML (www.nvml.nl), uiterste inschrijfdatum is 10 december 2019. Na de sluitingsdatum voor aanmelden ontvangt u een bevestiging met nota.

Bij overboeking gaan leden voor op niet-leden, daarna op volgorde van datum van de aanmelding.Cursus parasitologie (het beestje achter het DNA)

2-4 maart 2020

Cursusinhoud:

Parasitaire infecties blijven een continue bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De prevalentie van parasitaire infecties is in tropische gebieden hoger, maar ook mensen in gematigde en subtropische streken kunnen worden geïnfecteerd.

Zo worden in ons eigen land parasitaire infecties gevonden bij migranten, vluchtelingen en adoptiekinderen uit (sub)tropische gebieden en bij allochtone en autochtone Nederlanders, die veel reizen buiten Europa. Ook zien we opkomende infecties door veranderend klimaat en toenemend economisch verkeer. Bij patiënten met een verlaagde weerstand kunnen we vaak opportunistische infecties tegenkomen.

De cursus parasitologie geeft een goed overzicht van de actuele diagnostiek en kliniek van protozoa en helminthen en er wordt uitgebreid geoefend aan de hand van veel casuïstiek.

Leerdoelen

Na afloop heeft de cursist

 • Basale kennis van de biologie en epidemiologie van de voor Nederland relevante bloed, weefsel en darmparasieten en de ziekten die zij veroorzaken.
 • Voldoende kennis van de meer/minderwaarde van toepassing van moleculaire diagnostiek ten opzichte van conventionele diagnostiek van de voor Nederland relevante parasieten.
 • Voldoende kennis voor de implementatie en validatie van (multiplex) detectie PCRs voor de in Nederland relevante parasieten.
 • Voldoende kennis van de afname, bewaarcondities en de isolatie van parasitair DNA uit klinisch materiaal.

Doelgroep: Medisch Moleculair Microbiologen (in opleiding) en laboratoriummedewerkers die zich met de moleculaire diagnostiek in de microbiologie bezig houden en hun achtergrondkennis van parasitaire infecties willen opfrissen en uitbreiden.

Cursusboek

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

Medische parasitologie

Syntax Media, Arnhem

Heron reeks, 5e druk 2017. ISBN:978 94 91764 24 0

Cursusdata: 2, 3, en 4 maart 2020

Lestijden: 09.00 - 17.00 uur

Locatie:

ElisabethTweesteden Ziekenhuis

Locatie Elisabeth

Hilvarenbeekseweg 60

5022 GC Tilburg


Getuigschrift: Bewijs van deelname. Tevens ontvangt u een certificaat van de

Nederlandse Vereniging van parasitologieDocenten

Dr. Jaco J. Verweij

Microvida Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie

ElisabethTweesteden Ziekenhuis, Tilburg


Drs  C.E. van Goor


Dhr E.A.T. Brienen

Leids Universitair Medisch Centrum

Laboratorium voor Parasitologie