Post HBO - Academische cursussen

Medisch Parasitologische Diagnostiek - Amsterdam

Duur cursus

Datum  

9 dagen (2 weken)

   3 tot en met 13 april 2018

        

Georganiseerd door

Afdeling Medische Microbiologie, sectie Parasitologie Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Doelgroep

Artsen, Klinisch Chemici, Microbiologen, Specialisten in opleiding, Analisten

Aantal deelnemers


maximaal 25    


Locatie van de cursus

AMC, Amsterdam

Sluitingsdatum voor de inschrijving                    

Gaarne zo spoedig mogelijk opgeven.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden:
- deelnemers aan de cursus ontvangen enkele weken voor aanvang een bevestiging en een factuur
- bij annulering voor 1 maart hoeft geen betaling van het cursusgeld plaats te vinden
- bij annulering na 1 maart moet het cursusgeld betaald worden

Kosten

€ 1495,00 (inclusief studieboek en lunches en administratiekosten)

NVP certificaat

ja

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie; 10 punten bij volledige deelname

Inhoudelijk: 

Tijdens de cursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met de diagnostiek van parasitaire infecties. Naast de klassieke (morfologische) diagnostiek wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in het vakgebied; gebruik van fixatieven en permanente kleuringen, sero-diagnostiek (b.v. van strongyloidiasis en schistosomiasis), antigeen-detectie (b.v. Parasight-F en ICT-test voor malaria) en moleculaire technieken (b.v. PCR voor toxoplasmose en microsporidiose). De volgende onderwerpen komen aan de orde: Malaria, Bloed- en weefselparasieten (trypanosomen, leismania sp, toxoplasma en filariën), Darmparasieten (amoeben, flagellaten, ciliaten, cestoden, trematoden en nematoden) en Opportunistische parasieten (cryptosporidiën, micosporidiën, isosporidiën, cyclosporidiën, en pneumocysten). Behalve aan de diagnostische aspecten van deze infecties zal ook aandacht besteed worden aan: geografische verspreiding, ontwikkelingscyclus en ontwikkeling, pathogenese en ziekteverschijnselen, profylaxe en therapie, en preventie en bestrijding.

Programma 2018 

Voor inhoudelijke informatie kunt u kontakt opnemen met:

Naam

Dr. T. van Gool

Tel. nr.

020 - 566 91 11 sein 65728

Naam

Leny Nieuwendijk

Tel. nr.

020 - 566 57 19 op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur

Voor organisatorische informatie en aanmelding:

Website

-

Naam

Parasitologie_AMC

Tel. nr.

voorkeur per mail

---
Medisch Parasitologische Diagnostiek Leiden

Duur cursus

10 dagen (2 weken)

Datum

22 januari - 2 februari 2018

De eerste week van deze cursus wordt in het Engels gegeven en staat open voor buitenlandse deelnemers. For English see here.

De cursus van 2018 zal worden gegeven volgens praktisch dezelfde opzet als in voorgaande jaren.

Georganiseerd door                               

Afdeling Parasitologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Doelgroep

- microbiologen en klinisch-chemici (i.o.)
- analisten met enige ervaring in de parasitologische diagnostiek
- onderzoekers die een parasitologisch onderwerp bewerken.
- aanstaande tropengangers met medisch-diagnostische taken

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 22

Locatie van de cursus

Leiden (cursuslocatie: Hogeschool Leiden, achter LUMC)

Sluitingsdatum voor de inschrijving

Zie website Boerhaave of direct

Inschrijving zal starten in mei 2017 en kan nog tot half januari 2018, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Kosten

± € 1.450,00 (inclusief catering en cursusboek) voor volledige twee weken (Voor niet AIOS bestaat ook de mogelijkheid om alleen de eerste week volgen voor €950,-)

NVP certificaat


ja


Accreditatie

Accreditatie van de cursus door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie is aangevraagd als ook voor de Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers.

Inhoudelijk

Deze cursus heeft tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de klinische, diagnostische en therapeutische aspecten van humane parasitaire aandoeningen zoals deze gezien worden binnen de Nederlandse medische laboratoria.

De cursus is op de dagelijkse praktijk georiënteerd met een zeer sterke nadruk op de microscopische diagnostiek. Maar ook de nieuwe ontwikkelingen komen ruimschoots aan bod. Omdat het LUMC al vele jaren actief is in het ontwikkelen en implementeren van parasitologische PCRs zal de rol van de moleculaire diagnostiek binnen de klinische parasitologie uitvoerig worden besproken. Maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere nieuwe laboratoriumtechnieken, inclusief snelle malaria-diagnostiek, het fixeren en kleuren van ontlastingsmonsters, antigeenbepalingen en serologische onderzoeksmethoden.

Alle gangbare parasitaire infecties komen aan bod waarbij steeds patiënten cases centraal staan. Het bekijken van microscopische preparaten wordt daarbij regelmatig afgewisseld met het bespreken van de bijbehorende klinische vraagstellingen, inclusief het diagnostische en therapeutische beleid. Diverse interactieve onderwijsvormen zullen worden afgewisseld.

Naast de vaste LUMC docenten zijn er gastsprekers uit vijf verschillende parasitologische centra in het land. Zij zullen de diagnostische aspecten van diverse parasitaire aandoeningen verder illustreren en daarbij een breed beeld geven van het parasitologisch klinisch onderzoek in Nederland.

De samenwerking tussen deelnemers met een diversiteit aan ervaring op microscopisch, klinisch en onderzoeksgebied blijkt al jaren een leerzaam en stimulerend aspect van de cursus. Analisten met weinig of geen ervaring raden wij aan eerst één van de post-HBO cursussen te volgen.

Het programma is opgebouwd op basis van de jarenlange ervaring met deze cursus. In de eerste week zal de nadruk sterk liggen op het microscopisch laboratorium onderzoek en op de meest voorkomende parasitaire aandoeningen, terwijl in de tweede week relatief meer aandacht besteed zal worden aan de klinische, epidemiologische en therapeutische aspecten en de meer exotische parasieten zullen worden besproken. De cursus staat open voor internationale deelnemers en zal dan ook in het Engels gegevens worden. Assistenten Medische Microbiologie worden geacht de volledige cursus te volgen. Het is in principe wel mogelijk slechts voor één week in te schrijven, maar alleen in overleg met de organisatie. 


Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Naam:

Dr. L. van Lieshout (Leiden)

Tel. nr.

Leiden: 071-5265071 / 06-1301 5374

Voor organisatorische informatie en aanmelding:

Website

Inschrijving start voorjaar 2017 - bureau Boerhaave: Boerhaave

Naam

bureau Boerhaave

Tel. nr.

071-5268500Laboratorium diagnostiek voor analisten

Parasitaire infecties blijven een continue bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De prevalentie van parasitaire infecties is in tropische gebieden hoger, maar ook mensen in gematigde en subtropische streken kunnen worden geïnfecteerd.

Zo worden in ons eigen land parasitaire infecties gevonden bij migranten, vluchtelingen en adoptiekinderen uit (sub)tropische gebieden en bij allochtone en autochtone Nederlanders, die veel reizen buiten Europa. Ook zien we opkomende infecties door veranderend klimaat en toenemend economisch verkeer. Bij patiënten met een verlaagde weerstand kunnen we vaak opportunistische infecties tegenkomen.

De cursus parasitologie geeft een goed overzicht van de actuele diagnostiek en kliniek van Protozoön tot helminth en er wordt uitgebreid geoefend aan de hand van veel casuïstiek.

Keywords: medische parasitologie, protozoa, helminthes, malaria, parasitaire diagnostiek, moleculaire parasitaire diagnostiek, amoebiasis, nematoda, trematoda, cestoda, microscopische artefacten, technieken.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

 • de classificatie van parasieten;
 • de levenscyclus en diagnostiek van Plasmodium;
 • de levenscyclus en diagnostiek van protozoa;
 • de levenscyclus en diagnostiek van nematoda;
 • de levenscyclus en diagnostiek van trematoda;
 • de levenscyclus en diagnostiek van cestoda;
 • de moleculaire parasitaire diagnostiek;
 • microscopische artefacten.

Doelgroep
Laboratoriummedewerkers die zich regelmatig met de diagnostiek van parasitaire infecties bezig houden en hun vaardigheden en kennis op dit terrein willen opfrissen en uitbreiden.

Cursusinformatie
De cursus wordt in samenwerking met de afdeling Parasitologie van het LUMC georganiseerd.

Cursusniveau
hbo

Cursusdata
30, 31 oktober, 1, 8, 9 en 10 november 2017.

Lestijden
09.00 - 17.00 uur

Omvang
16 uur theorie, 32 uur practicum (57 UEC)

Studieboek
Medische Parasitologie, Polderman AM, (2005) Uitgever: Syntax Media 4e ed. 2005, ISBN: 90-77423-14-1. Dit studieboek dient u zelf aan te schaffen.

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven

vóór 18 september 2017

Cursusprijs
€ 1.960,- (bij inschrijving voor 28 augustus 2017 € 1.780,-).

U kunt zich hier inschrijven 

Al onze cursussen kunnen wij ook als Maatwerktrajecten voor uw verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd@hsleiden.nl.


Laboratorium diagnostiek van malariaparasieten - Rotterdam

Duur cursus : 

2 dagen (donderdag  24 mei  en donderdag 31 mei 2018

Post-HLO onderwijs door Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) i.s.m. de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC en Havenziekenhuis in Rotterdam.

Doelgroep          

Deze cursus is gericht op medisch-microbiologische en klinisch chemische analisten die malaria diagnostiek verrichten in een routine laboratorium. Deze cursus besteedt aandacht aan alle aspecten van malaria diagnostiek in een routine laboratorium en is zowel geschikt voor analisten met weinig en veel ervaring met malaria diagnostiek.

Aantal deelnemers         

minimaal 12, maximaal 24

Locatie van de cursus      

Erasmus Medisch Centrum, 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam

Sluitingsdatum voor de inschrijving        

15 april 2018

Inschrijven via www.nvml.nl. Bij overboeking gaan NVML-leden voor op niet-leden, daarna op volgorde van datum van de aanmelding.)

Kosten

€ 495,00 voor NvML leden en €570,00 voor niet-NvML leden.

Koffie/thee, lunch en reader zijn bij prijs inbegrepen. NVML-leden kunnen persoonlijk via de ‘geld-terug-bon’ achteraf een gedeeltelijke teruggave claimen.

NVP certificaat

 ja

Accreditatie       

 NVML geaccrediteerd ( 25 UEC)

Inhoudelijk        

Deze praktijk gerichte cursus heeft tot doel het vergroten van de kwaliteit van malaria diagnostiek. De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

 • Ziektebeeld, epidemiologie, behandeling malaria (theorie)
 • Antigeentesten (theorie en praktijk)
 • Maken van dikke druppel & uitstrijk preparaten (praktijk)
 • Kleuren van preparaten: Giemsa versus snelkleuringen (theorie en praktijk)
 • Morfologische kenmerken 5 humane Plasmodium soorten (theorie)
 • Beoordeling van dikke druppel en uitstrijk preparaten (theorie en praktijk)
 • Bepaling van de parasitaemie (theorie en praktijk)
 • Quantitative Buffy Coat (QBC) analyse (theorie & demonstratie)
 • Overige diagnostische methoden: PCR en serologie (theorie)

Cursus programma is inhoudelijk gelijk aan dat van 2017 (zie PDF).