Parasitologische rondzendingen SKML

De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondes binnen één kalenderjaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de sectie parasitologie-SKML constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is. De sectie stelt regelmatig een beleidsplan op en brengt jaarlijks verslag uit naar het bestuur van zowel de NVP als van de SKML.

De verslagen staan op het besloten SKML gedeelte van de NVP website.

De sectie ondersteund activiteiten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) ter bevordering van de kwaliteit van parasitologische diagnostiek in Nederland. Kennisoverdracht wordt bevorderd via een actieve website en het organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers. Tevens wordt er financiële ondersteuning gegeven aan activiteiten ter bevordering van de parasitologische diagnostiek.

Details hierover zijn terug te vinden op de NVP website en in de beleidsplannen en de jaarverslagen.