Algemeen

SMBWO: erkend parasitologisch wetenschappelijk onderzoeker


Hoe kan ik dat worden?
Via de SMBWO - Stichting voor Opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker


Achtergrond en doelstellingen van SMBWO:

SMBWO fungeert sinds 1981 als koepelorganisatie voor postdoctorale opleidingen op medisch en medisch-biologisch gebied in Nederland. De SMBWO is opgericht om de kwaliteit van deze opleidingen te bewaken.
Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van verenigingen op het gebied van medisch-biologische wetenschappen, gebundeld in de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland en de Vereniging van Medisch Wetenschappelijke Onderzoekers (VMWO). Deze verenigingen streven naar een herkenbare beroepsidentiteit van de medisch-biologische onderzoeker, naast klinische en laboratoriumspecialisten in het medische beroepenveld, waarbij een gewaarborgde opleidingskwaliteit een eerste vereiste is.


Eén van de opleidingen die onder de SMBWO valt is "Parasitologie".

De doelstelling van die opleiding is wetenschappelijk gevormde en methodologisch geschoolde parasitologen op te leiden en te registreren die in staat zijn te functioneren in het parasitologisch onderzoek, in de advisering, of de beleidsvoorbereiding betreffende (veterinaire) volksgezondheidsproblemen voorzover parasitologische expertise daarbij gewenst is.


Verdere informatie over SMBWO in het algemeen en de opleiding Parasitologie in het bijzonder (vooropleiding, opleidingseisen, beoordeling en toetsing, en hoe te handelen om toe te treden), kunt u vinden op de SMBWO website, of bij de secretaris van de Commissie Toezicht en Beoordeling (CTB), Prof.dr. A.G.M. Tielens