NVP login
User:
Password:
Forget Password?

De NVP stimuleert en ondersteunt activiteiten met als doel een verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties.

 

De informatie over 'Medische Parasitologie' en 'Veterinaire Parasitologie' op deze website wordt aangeleverd door deskundigen.

Deskundigen op het gebied van infecties bij de mens veroorzaakt door een parasiet.

Deskundigen op het gebied van infecties bij dieren veroorzaakt door een parasiet.

 

Informatie over parasieten van de mens, zie Parasietenfactsheets: Humaan

Informatie over parasieten van (landbouw)huisdieren, zie Parasietenfactsheets: Veterinair

 

Information about the society in english.

NIEUWS / Medische Parasitologie

27-03-2015Malaria onderzoekers in "De kennis van nu"

Op woensdag 25 maart werd er in het programma "De kennis van Nu" aandacht besteed aan malaria onderzoek in Nederland. Verschillende Nederlandse onderzoekers vertelden over hun werk op het gebied van malaria bestrijding en vaccin ontwikkeling.

De uitzending is terug te zien via "uitzending gemist".

05-03-2015BOEK: parasieten bij mens en dier

Nieuw boek van Frans RochetteFrans Rochette heeft een nieuw boek geschreven met de titel Parasieten bij mens en dier.

In dit boek bezoeken we witte darmbewoners zoals spoelwormen, aarswormen en haringwormen bij de mens, bloedwormen bij paarden en spoelwormen bij honden en katten. Waarom sommige koeien bijna hun longen uit hun lijf hoesten, begrijpt men beter als men weet dat tientallen centimeter lange longwormen in hun longen vol slijm zitten.

Dit boek biedt een excursie aan in parasietenland, een boeiende rondleiding in de wondere wereld van wormen en andere parasieten.  Een boek van 181 blz vol verhalen en anekdotes met meer dan 110 kleurfoto's. Het is te koop bij uitgeverij Anoda

25-11-2014Lintworm in de hersenen

Een lintworm in de hersenen van een Britse man van Chinese afkomst resulteerde de afgelopen weken in prachtige krantenkoppen.”Man heeft vier jaar lang lintworm in hersenen”; “Man’s headaches due to tapeworm living in his brain for four years” en “Sweet dreams, everyone. Parasitic 10cm tapeworm lived in man’s brain for four years” Het betrof een Spirometra erinaceieuropaei een lintvorm van honden en katten waarbij schaaldieren en daarna vissen en amfibieën tussengastheren zijn. De mens is geen eindgastheer maar fungeert als tussengastheer, infecties bij de mens wordt ook wel sparganosis genoemd. Migrerende wormen veroorzaken diverse klachten afhankelijke van de uiteindelijke locatie. 

Nieuws bericht in het AD, the guardian.  Lees meer op de CDC website

25-08-2014Hoeveelheid parasieten bepalend voor rang gazelle

De rang van mannetjesgazelles wordt mede bepaald door de hoeveelheid parasieten die ze bij zich dragen.

Lees meer Read more

15-07-2014Messi zet zich in voor de bestrijding van Chagas

De Argentijnse voetbalspeler Lionel Messi van FC Barcelona doet een oproep om de ziekte van Chagas te bestrijden. Deze ziekte wordt veroorzaakt door Trypanosoma cruzi en wordt overgedragen door wantsen.

Bekijk de oproep op YouTube en lees meer over de parasiet Factsheet

19-05-2014Medscape News: New Research Questions Pathogenicity of Parasite D fragilis

In Medscape News een interview met Bert Mulder arts-microbioloog  Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in Hengelo en Dennis Röser arts-onderzoeker in het Statens Serum Institut in Kopenhagen naar aanleiding van hun presentaties op de 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) in Barcelona. De hogere prevalentie die werd gevonden in personen zonder klachten in vergelijking met personen met gastro-intestinale klachten in beide studies en de afwezigheid van een correlatie tussen eredicatie van de parasiet en het verdwijnen van klachten in de Deense studies vergroot volgens de onderzoekers de twijfel omtrent de pathogeniciteit van D. fragilis.


Medscape (gratis registratie nodig) Factsheet

19-05-2014Bilharzia in Corsica, Frankrijk

Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Zuidoost Azië zijn bekende endemische gebieden waar mensen besmet kunnen worden met Schistosoma bij zoetwater contact waarin slakken leven die besmet zijn met deze wormen. In het wekelijks overzicht van infectieziektensignalen van het RIVM wordt melding gemaakt van 6 personen binnen 3 families die zeer waarschijnlijk in Corsica zijn besmet met Schistosoma haematobium.


Infectieziektensignalen Factsheet

NIEUWS / De Vereniging

29-05-2015MERIAL Award 2015 voor Dr. Petra Mens

Op woensdag 27 mei 2015 reikte de NVP de Merial Award uit aan een jonge wetenschapper uit de Benelux die een belangrijke en internationale bijdrage geleverd heeft in de parasitologie. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Dr. Petra Mens van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam voor haar werk naar de  ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie diagnostische testen voor malaria.  

 lees meer

05-03-2015Merial Award 2015

 Oproep  voor het voordragen van kandidaten voor de Merial Award 2015

Ook dit jaar zal Merial een prijs uitreiken aan een getalendeerde jonge onderzoeker op het gebied van medische of veterinaire parasitiogie. Kandidaten kunnen voorgedragen worden tot 4 mei 2015. De prijs zal uitgereikt worden tijdens het voorjaarssymposium van de NVP op 27 mei 2015 in Utrecht.

----------------------------------------------------------------

De Merial Award wordt uitgereikt aan onderzoekers jonger dan 40 jaar die belangwekkende en innovatieve bijdragen hebben geleverd aan de veterinaire of medische parasitologie. De prijs is bedoeld om professionele ambitie in de parasitologie in de Benelux aan te moedigen en om wetenschappelijke kwaliteit en het actief uitdragen van de resultaten in internationale media te belonen en te stimuleren.

Voor verdere informatie over de Merial Award en procudure klik hier.

 

27-05-2014Merial Award 2014

Op 22 mei 2014 reikte de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie de Merial Award uit aan Pierrick Uzureau voor zijn onderzoek verricht op het Laboratorium voor Moleculaire Parasitologie van de Vrije Universiteit van Brussel.

Pierrick kreeg die prijs voor zijn studies naar parasiet-gastheer interacties bij trypanosomen en dan met name voor zijn onderzoek naar resistentie-mechanismen van de parasiet. Tijdens zijn postdoc fellowship bestudeerde hij de strategieën die de parasieten die slaapziekte veroorzaken gebruiken om de werking van ApoL-I te ontduiken, de anti-trypanosoom factor die aanwezig is het bloed van mensen. Hij richtte zijn onderzoek op het sub-species Trypanosoma brucei gambiense, de belangrijkste verwekker van de ziekte in sub-Sahara Afrika.  

 

De Merial Award wordt uitgereikt aan onderzoekers jonger dan 40 jaar die belangwekkende en innovatieve bijdragen hebben geleverd aan de veterinaire of medische parasitologie. De prijs is bedoeld om professionele ambitie in de parasitologie in de Benelux aan te moedigen en om wetenschappelijke kwaliteit en het actief uitdragen van de resultaten in internationale media te belonen en te stimuleren. Merial Award 2014 

20-05-2014NWO VENI en VIDI subsidies voor parasitologisch onderzoek

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. Lees verder

 

Sleutelen aan verkennercellen 

Dr. B. (Bart) Everts (m), LUMC – Parasitologie, VENI
Een afweerrespons wordt aangestuurd door verkennercellen. Recent is gebleken dat het functioneren van deze cellen bepaald wordt door wat ze eten. Dit onderzoek gaat uitzoeken hoe dat werkt en zal deze kennis gebruiken om vaccinaties te introduceren en/of te verbeteren.

 

Over Malaria, Mitochondriën, Modellen & Medicijnen 

Dr. T.W.A. (Taco) Kooij (m), RU – Medische Microbiologie, VIDI
De malariaparasiet bezit slechts één mitochondrion voor zijn gehele energiehuishouding, wellicht de achilleshiel van deze moordenaar op wereldformaat. Een multidisciplinair onderzoeksteam gaat deze huishouding ophelderen en een compleet malaria mitochondrion model bouwen. Dit zal aangrijpingspunten voor broodnodige nieuwe medicijnen opleveren.

 

Wormen als middel tegen astma 
Dr. H.H. Smits (v) LUMC – Parasitologie, VIDI
Astma is een ontstekingsziekte aan de longen. Wormen onderdrukken juist ontstekingsreacties door de aanmaak van speciale B-cellen die tolerantie opwekken. De onderzoekers gaan uitzoeken welke wormmoleculen deze B-cellen activeren. De wormmoleculen kunnen vervolgens voor nieuwe therapiedoeleinden ingezet worden.

Metro

26-02-2014NVP voorjaarssvergadering 2014

Donderdag 22 mei 2014, Utrecht

Healthy helminths or pathological parasites?
The role of parasites in maintaining healthy homeostasis

De algemene ledenvergadering van de NVP en het wetenschappelijke symposium worden gehouden op 22 mei 2014 in Utrecht.

Routebeschrijving Pieterskerkhof

Registration

Programma

• ACTUEEL

 

NVP Voorjaarsvergadering
Spring Meeting 2015

"The Intersection of Human and Veterinary Parasitology"
incl. NVP alg. led. verg. & Merial Award 2015
27-05-2015 Vergadercentrum Utrecht (Pieterskerkhof, Utrecht)

Programme

Directions

 

dutch

Woensdag 27 mei vindt in Vergadercentrum Utrecht (Pieterskerkhof, Utrecht) het wetenschappelijke voorjaarssymposium van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie plaats, met als titel "The Intersection of Human and Veterinary Parasitology".

Keynote sprekers zijn John P. Dalton (School of Biological Sciences, Queens University Belfast) en Ron Hokke (Department of Parasitology, Leiden University Medical Center).Tevens zal tijdens deze bijeenkomst de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVP gehouden worden en vindt uitreiking plaats van de Merial Award 2015. Het symposium is bovendien open voor korte wetenschappelijke voordrachten over parasitologisch onderzoek in de volle breedte.

 

english

The scientific spring meeting of the Netherlands Society for Parasitology will take place in conference centre Utrecht (Pieterskerkhof, Utrecht) on Wednesday 27th May, entitled "The Intersection of Human and Veterinary Parasitology".

Keynote speakers will be John P. Dalton (School of Biological Sciences, Queens University Belfast) and Ron Hokke (Department of Parasitology, Leiden University Medical Center).In addition the annual general meeting of the NVP will be held during this event and the Merial Award 2015 will be presented. The symposium is furthermore open for short scientific presentations on parasitological research in te fullest breadth.

 

 

 

Meeting agenda

Werkgroep veterinaire parasitologie

Maandag 18 mei 2015, Locatie volgt

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op: maandag 18 mei 2015

Tijd: van 13-15 uur.

Lokatie: volgt

 

NVP voorjaarssymposium en ALV 2015

Voorjaars symposium en Algemene ledenvergadering NVP: 27 Mei 2015 Pieterskerkhof 23, Utrecht

Het voorjaarssymposium van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie zal vwoensdag 27 Mei 2015 plaats vinden in vergaderlocatie Pieterskerkhof te Utrecht. Tijdens de bijeenkomst zal u worden bijgepraat over de rmeest recente ontwikkelingen op het gebied van parasitologisch onderzoek in Nederland. Tevens zal de Algemene ledenvragadring van de NVP plaatsvinden.

 

Het thema en programma en instructies voor het indienen van abstracts en registratie volgen zo spoedig mogelijk.

 

Klinische avond Tropische Geneeskunde

Donderdag 4 juni 2015, AMC Amsterdam

De klinische avond Tropische Geneeskunde is een jaarlijks terugkerende casuïstiek bespreking in het AMC te Amsterdam. Tijdens deze nascholingsavond, op donderdag 4 juni aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur, komen interessante ziektegevallen op het gebied van de importgeneeskunde/ Tropische Geneeskunde aan bod. Sprekers, afkomstig van diverse medische centra in Nederland, presenteren  een patiënt met een relevante aandoening in de tropen opgelopen, die zich in Nederland openbaart. De zeven verhalen met cryptische titels zijn vrijwel zonder uitzondering interessant voor de brede groep vakgenoten die zich met reizigers- en importgeneeskunde bezighouden: huisartsen, artsen van GGD's en Travel Clinics, internisten, kinderartsen en medisch microbiologen, militaire artsen en (aankomend) tropenartsen.
Voor deze avond is accreditatie aangevraagd bij het LCR, NIV, LHV, CvAH, NvK en NVMM.

Voor vragen over de avond kunt u zich wenden tot c.s.sibbing@amc.uva.nl.

Programma Aanmelding

SKML Congres 2015: De Waarde van de Expert

Dinsdag 9 juni 2015, ReeHorst, Ede

Op 9 juni zal het SKML congres met als titel "De Waarde van de Expert" worden gehouden. Op deze dag zal er ook een presentatie worden gegeven door de sectie parasitologie, o.a. over recente bevindingen bij de faeces-DNA detectie rondzendingen.

Zie SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek) website voor meer informatie.

9th European Congress on Tropical Medicine and International Health

6-10 September 2015, Basel, Switzerland 

The 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health brings together some 2’000 of the most distinguished scientists and experts in the field of tropical medicine and international health. It is the premier European congress in this field.

Participants will address new solutions for the most neglected populations on the planet and especially how to apply the best science for global health challenges.

Throughout plenaries, seminars and six to eight parallel scientific sessions, the conference will reflect on global health challenges, neglected diseases, the millennium development goals and what comes after. The event will also offer a platform to reinforce and further promote public-private-partnerships and policy dialogue towards addressing global health challenges.

The congress will provide a forum for scientists, politicians, NGOs, and public and private health experts to exchange new ideas and to discuss solutions to the global health challenges of today and tomorrow.

website

Int Conference on Trichinellosis

14-18 september 2015, Berlijn

De International Comission on Trichinellosis organiseert van 14-18 September 2015 de 14de bijeenkomst over Trichinellose. De bijeenkomst zal de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en controle van Trichinellose bespreken. 

Voor programma en overige informatie zie  hier

Werkgroep klinische parasitologie

Dinsdag 15 September 2015, Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht 

De werkgroep klinische parasitologie van de NVP wordt gehouden op dinsdag 15 September.

Het programma volgt. Documentatie van eerdere bijeenkomsten, zie: werkgroep klinische parasitologie

UK Neqas Parasitology Study Day 2015

Friday 6th November 2015 London

UK-NEQAS Parasitology Scheme, study day. See Programme and registration form

NVP najaarsvergadering 2015

Vrijdag 20 november 2015 Havenziekenhuis, Rotterdam

Het klinisch najaarssymposium van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie zal vrijdag 20 November 2015 plaats vinden in het Havenziekenhuis te Rotterdam. Er zoals gebruikelijk  ruim aandacht zijn voor (vernieuwende) diagnostische methoden en interessante casuistiek.

 Het programma en details omtrent inschrijving volgen.

 

• VACATURES

There is a  vacancy  for a research professor in the area of Parasitology at the University of Antwerp.
The selected candidate would have to replace the current head of department when he retires in 2020.   The vacancy itself can be found on the UAntwerpen website and solicitations should be made online (link in the vacancy text).

Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven