SKML/ NVP deelnemersmiddag parasitologische diagnostiek

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Organisator
huidige SKML groep
Datum en tijd
11 feb. 2021 14:30 - 17:00
Locatie
Digitaal via Zoom

 

SKML/ NVP deelnemersmiddag parasitologische diagnostiek

Datum: donderdagmiddag 11 februari 2021; 14.30 – 17.00 uur

Locatie: Digitaal via Zoom

14.30 – 14.35 Opening

Foekje Stelma

14.35 – 15.15 ‘Interactief’ microscopisch fecesonderzoek darmparasieten

Titia Kortbeek en Theo Mank

15.15 – 15.20 Mini - break

15.20 – 16.00 ‘Interactief’ microscopisch bloedonderzoek parasieten

Jaap van Hellemond en Welmoed Silvis

16.00 – 16.05 Mini - break

16.05 – 16.15 Moleculaire diagnostiek protozoa - overzicht 2020

Theo Schuurs

16.15 – 16.20 Implementatie en evaluatie van nieuwe onderdelen parasitologische rondzendingen SKML.

Jaap van Hellemond

16.20 – 16.40 Malaria diagnostiek in de Nederlandse praktijk

Marrit Boonstra

16.40- 16.55 Algemene discussie

Bert Mulder, Eric Brienen en Lisette van Lieshout

16.55 – 17.00 Afsluiting

Foekje Stelma

Deelname is gratis na inschrijving (tot uiterlijk 2 februari 2021 via www.skml.nl)

Programma is NvMM geaccrediteerd (3 punten).

Doelgroep:

Deze middag is bedoeld voor laboratoriummedewerkers die zich inhoudelijk bezighouden met de parasitologie rondzendingen van de SKML, zoals (arts-) microbiologen en klinisch chemici; microbiologische en klinisch chemische analisten met een parasitologische specialisatie en assistenten in opleiding.

Doel van de bijeenkomst:

 Het interactief bespreken van bijzondere bevindingen uit de parasitologische rondzendingen in 2020

 Het intensiveren van het contact tussen de deelnemers en de sectie parasitologie

 Het elkaar informeren over ontwikkelingen en afwegingen, wensen en valkuilen, trends en tradities bij de kwaliteitsbewaking van de parasitologische laboratoriumdiagnostiek.

Programma:

Door middel van interactieve sessies en presentaties worden diagnostische en klinische aspecten uit de rondzendingen en verdiepingsvragen van het afgelopen jaar besproken. Dit gebeurt zowel voor de darm- als de bloedparasieten. De presentaties worden geven door diverse leden van de SKML sectie parasitologie, allen experts binnen dit vakgebied.

Het programma zal worden afgesloten met een presentatie ten aanzien de resultaten van de verdiepingsvragen over de wijze waarop malaria diagnostiek in de deelnemende laboratoria wordt uitgevoerd.

Locatie: digitaal via Zoom

Vanwege de COVID-19 uitbraak zal de jaarlijkse SKML/NVP deelnemer-middag dit jaar volledig digitaal plaats vinden (via Zoom).

Kosten en inschrijving:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (gratis voor medewerkers van deelnemende laboratoria). Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 28 januari 2021 via de website van SKML (www.skml.nl). Gezien het interactieve format van de bijeenkomst is het noodzakelijk dat alle deelnemers zich individueel inschrijven en dat er per ‘inlog’ maar 1 persoon deelneemt. Na inschrijving ontvangen alle geregistreerde deelnemers tijdig een linkje voor de betreffende Zoom sessie.

Namens de SKML sectie parasitologie en de Ned. Ver. Parasitologie,

Dr. Foekje Stelma (voorzitter SKML sectie parasitologie)

Dr. Jaap van Hellemond (coördinator SKML rondzendingen parasitologie)

Email: j.vanhellemond@erasmusmc.nl