Cursussen

Algemene informatie

De NVP streeft naar een optimale afstemming van het cursusaanbod binnen Nederland. Daarom ondersteunt het NVP bestuur initiatieven gericht op afstemming van het cursusaanbod, zowel wat betreft de inhoud als locatie en tijdstip.

Op deze pagina vindt u een lijst van cursussen op het gebied van de Medische Parasitologie. De meeste van de nascholingscursussen worden georganiseerd door lokale bureaus voor Post-Academisch Onderwijs en door instellingen voor Hoger Laboratorium Onderwijs. Deze richten zich primair op de klinische laboratorium diagnostiek van parasitaire infecties in een Nederlandse setting. Sommige cursussen richten zich voornamelijk op de technische aspecten, anderen besteden meer aandacht aan de theorie, interpretatie van de waarnemingen en daaruit voortvloeiende klinische adviezen.

Cursussen die op de NVP website vermeld staan komen in aanmerking voor een NVP-certificatie voor de deelnemers. Hiervoor dient de cursus coördinator minimaal 3 weken voor de gewenste afleverdatum contact op te nemen met de NVP via Dr. Lisette van Lieshout. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De voorwaarden die gelden voor certificatie en vermelding van cursussen op de NVP-website staan hieronder vermeld.

De sectie Parasitologie van de SKML zal actief zijn deelnemers attenderen op de website van de NVP waarin een overzicht van alle goedgekeurde cursussen wordt gegeven. De sectie onthoudt zich van het adviseren van specifieke cursussen. Zitting van een cursus-coordinator in de Parasitologie sectie van de SKML of het NVP bestuur geldt niet als aanbeveling van de cursus en cursus-coördinatoren maken geen gebruik maken van een SKML deelnemerslijst voor het propageren van een bepaalde cursus.

Voorwaarden voor cursus certificatie / cursus vermelding:

  • De cursus-coördinator is lid van de NVP en stelt zich bij voorkeur actief op binnen de werkgroep klinische parasitologie.
  • Het NVP bestuur ontvangt voor iedere cursus (in de praktijk eens per jaar) een update, te weten: nieuwe cursus data, een gedetailleerd inhoudelijk programma en een overzicht van de (gast)docenten. De cursus-coördinator stelt zich in deze actief op naar het NVP bestuur. Indien hier niet aan wordt voldaan verloopt een bestaande vermelding.
  • Minimaal één van de landelijke diagnostische kenniscentra is inhoudelijk betrokken bij cursus en kan worden aangesproken op de geleverde kwaliteit van zowel de theorie als de praktijk onderdelen. Deze betrokkenheid dient vermeld te staan zowel in de aankondiging als het cursusprogramma.

Voor meer informatie en/of aanmelden van een cursus kan men contact opnemen met één van de bestuursleden van de NVP