Boek: Medische Parasitologie

Medische Parasitologie    

5e, geheel herziene druk

Publicatie: 24 november 2017


Medische Parasitologie, Handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek is al jarenlang een standaardwerk voor de parasitologische laboratoriumdiagnostiek. Hoewel het rechtstreeks aantonen van parasieten door morfologische herkenning met behulp van microscopie nog steeds een belangrijk onderdeel uitmaakt van de diagnostiek naar parasitaire infecties, is het belang van andere technieken in het afgelopen decennium sterk toegenomen. Serologische en vooral moleculaire technieken, zoals real-time PCR-methoden, worden steeds meer gebruikt in veel laboratoria. Verder zijn sinds het verschijnen van de vorige druk zelfs nieuwe parasietsoorten voor de mens ontdekt, zoals Plasmodium knowlesi. Daarom is besloten een geheel geactualiseerde editie van Medische Parasitologie uit te brengen.


Alle hoofdstukken zijn vervaardigd door uitgebalanceerde teams van redactieleden. Deze redactieleden zijn ofwel medewerkers van Nederlandse instellingen die zich direct bezighouden met (de ontwikkeling van) de patiëntendiagnostiek van parasitaire infecties of experts op het gebied van onderwijs of onderzoek aan parasieten. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en de momenteel gebruikte technieken beschreven.


In aanvulling op de bekende praktische handleiding voor de uitvoer van laboratorium diagnostiek naar parasitaire infecties, is de nieuwe editie uitgebreid met informatie over de klinische presentatie van parasitaire infecties en de daarbij aanbevolen diagnostiek. Daarnaast zijn hoofdstukken toegevoegd over de theoretische achtergronden van de meest gebruikte diagnostische onderzoeksmethoden en de juiste voorbewerking van afgenomen lichaamsmateriaal. De kracht van Medische Parasitologie is de beknopte, Nederlandstalige beschrijving van parasitaire infecties en de daarbij behorende diagnostiek, die gericht is op de West-Europese situatie.


De geheel herziene 5e druk is niet alleen gericht op laboratoriummedewerkers, maar is ook geschikt voor arts-assistenten in opleiding tot arts-microbioloog, het parasitologieonderwijs aan hogeschool en universiteit en voor deelnemers aan cursussen parasitologie.


Inhoud

1. Inleiding

2. Klinische presentatie van parasitaire infecties

3. Methoden van diagnostisch onderzoek

4. Materialen voor onderzoek naar parasieten

5. Malaria

6. Infecties met bloed- en weefselprotozoa

7. Infecties met darmprotozoa

8. Infecties met Cestoda (lintwormen)

9. Infecties met Trematoda (‘zuigwormen’ of ‘botten’)

10. Infecties met Nematoda (rondwormen)

11. Infestaties met arthropoden

12. Kwaliteitsborging bij parasitologisch onderzoek

13. Voorschriften en gebruik microscoop


Dit boek is gerealiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP).


Taal:                    Nederlands

Pagina’s:             316

ISBN:                   978 94 91764 24 0

Uitgever:            Syntax Media

Utrecht, Nederland


Meer informatie

https://www.syntaxmedia.nl/medische-parasitologie

Omslag_Medische_parasitologie_high_resolution_voor_electronisch_gebruik.jpg
Medische Parasitologie 5e druk