Cursus parasitologie (het beestje achter het DNA) ETZ Tilburg

Cursus parasitologie (het beestje achter het DNA)


18-20 maart 2024

ElisabethTweesteden Ziekenhuis

Tilburg


Cursusinhoud:
Parasitaire infecties blijven een continue bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De prevalentie van parasitaire infecties is in tropische gebieden hoger, maar ook mensen in gematigde en subtropische streken kunnen worden geïnfecteerd.
Zo worden in ons eigen land parasitaire infecties gevonden bij migranten, vluchtelingen en adoptiekinderen uit (sub)tropische gebieden en bij allochtone en autochtone Nederlanders, die veel reizen buiten Europa. Ook zien we opkomende infecties door veranderend klimaat en toenemend economisch verkeer. Bij patiënten met een verlaagde weerstand kunnen we vaak opportunistische infecties tegenkomen.
De cursus parasitologie geeft een goed overzicht van de actuele diagnostiek en kliniek van protozoa en helminthen en wordt geïllustreerd door het bekijken van microscopische preparaten.

Leerdoelen
Na afloop heeft de cursist
 Basale kennis van de biologie en epidemiologie van de voor Nederland relevante bloed, weefsel en darmparasieten en de ziekten die zij veroorzaken.
 Voldoende kennis van de meer/minderwaarde van toepassing van moleculaire diagnostiek ten opzichte van conventionele diagnostiek van de voor Nederland relevante parasieten.
 Voldoende kennis voor de implementatie en validatie van (multiplex) detectie PCRs voor de in Nederland relevante parasieten.
 Voldoende kennis van de afname, bewaarcondities en de isolatie van parasitair DNA uit klinisch materiaal.

Doelgroep: Medisch Moleculair Microbiologen (in opleiding) en laboratoriummedewerkers die zich met de moleculaire diagnostiek in de microbiologie bezig houden en hun achtergrondkennis van parasitaire infecties willen opfrissen en uitbreiden.

Kosten: € 750,-

Programma

Cursusboek
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:
Medische parasitologie
Syntax Media, Arnhem
Heron reeks, 5e druk 2017. ISBN:978 94 91764 24 0