Therapie

Therapie

Medicijnen
Behandeling/therapie van patiënten met parasitaire infecties berust voornamelijk op het doden van de parasiet met behulp van medicijnen.

Behandeling van sommige parasitaire infecties met medicijnen kan door een huisarts plaats vinden (bijvoorbeeld infecties met aarsmaden, hoofd- en schaamluizen) en sommige medicijnen zijn ook zonder recept bij een apotheek/drogist te verkrijgen. Er zijn echter een aantal parasitaire infecties waarvan zowel de diagnose als behandeling door medisch specialisten uitgevoerd worden (bijvoorbeeld behandeling van malaria of Afrikaanse slaapziekte). Een aantal (academische) ziekenhuizen/instellingen hebben specifieke expertise in huis voor zowel de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties (zie Diagnostische Centra)

Vaccins
Er bestaan op dit moment nog geen effectieve vaccins tegen parasitaire infecties, die bescherming bieden tegen het oplopen van een infectie. Beschermende maatregelen tegen een infectie berusten daarom voornamelijk op het vermijden/voorkomen van contact met de parasiet.

Infectieverloop

Infecties met sommige parasieten veroorzaken altijd ziekteverschijnselen, zoals bijvoorbeeld infecties met malariaparasieten. Bij veel parasieten verloopt een infectie zonder (klinische) symptomen en vaak weet men daarom niet dat men met een parasiet geïnfecteerd is. Ook zijn er parasieten die maar bij een (klein) percentage van de geïnfecteerde mensen ziekteverschijnselen veroorzaken.

Daarnaast zijn er infecties met parasieten die in 'gezonde' mensen geen symptomen veroorzaken, maar wel bij mensen waarvan het immuunsysteem ernstig verzwakt is (imuun-deficiënte patiënten) bijvoorbeeld door een HIV-infectie, ouderdom of immuno-suppressieve behandelingen (zoals bestraling of behandeling met cytostatica, corticosteroïden) of bij kinderen met aangeboren immuunstoornissen.

De meeste parasitaire infecties verlopen 'subklinisch'. Bij deze infecties zorgt de natuurlijke immunologische afweer van de mens voor een beperking in de lokalisatie van parasieten en/of in het aantal parasieten, waardoor er voor de gastheer weinig schade ontstaat. De immuniteit die bij parasitaire infecties ontstaan is vrijwel nooit volledig en parasieten weten aan het immuunsysteem te ontsnappen. Het aanwezig blijven van deze parasieten zorgt voor het in stand houden van een premuniteit en heeft een beschermend effect bij nieuwe infecties. Bij immunosuppressie kunnen deze 'latente' parasieten zich vaak massaal vermenigvuldigen, waardoor ziekteverschijnselen optreden die levensbedreigend kunnen zijn. Bijvoorbeeld een relatief groot percentage van HIVpatienten ontwikkelt een pneumocystis pneunomie of een toxoplasma-encephalitis.

Werkgroep klinische parasitologie

De werkgroep klinische parasitologie van de NVP biedt een laagdrempelig interactief platform voor iedereen die werkzaam is in de klinische parasitologie door het uitwisselen van actuele ontwikkelingen betreffende onderwijs, diagnostiek en kliniek van parasitaire infecties. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de klinische parasitologie. De werkgroep wijst een persoon aan die het contact onderhoudt met het bestuur en de ALV en iemand die zitting neemt in de congrescommissie. De werkgroep komt circa twee maal per jaar bij elkaar.

Voor programma en presentaties van eerdere bijeenkomsten klik hier.