Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

De sectie infectieziekten aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling Gezondheidswetenschappen) bestudeert hoe in lage‐inkomenslanden de gezondheid beïnvloed wordt door parasitaire infecties.

In samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen, België) en onderzoeksinstituten in Frankrijk, Cuba, Mexico, Mozambique en Cambodja onderzoeken wij de invloed van met name intestinale parasitaire infecties op astma en allergieën (hooikoorts en eczeem), voedingsstatus (ijzer, vitamine A en zink) en verstoringvan groei bij kinderen in gebieden waar parasitaire infecties endemisch zijn.

Door middel van klinisch epidemiologische studies proberen we te achterhalen of naast intestinale worminfecties (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura en mijnworm) ook darmprotozoen (onder andere Giardia lamblia en Entamoeba coli) kunnen leiden tot vermindering in allergieën en astma. Ook zijn we geïnteresseerd te onderzoeken of sterk ondervoede kinderen geïnfecteerd met darmparasieten een verlaagde micronutriëntenstatus hebben en of zij een verminderde groei laten zien. Hierbij gaat ons interesse uit naar het aantonen van een eventuele relatie tussen darmparasieten en vertraagde groei, veranderde vetverdeling en ook overgewicht/obesitas.

contact: Dr. M. Campos Ponce