Vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Parasitologie (NVP) is een beroepsvereniging voor mensen die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek aan parasitaire infecties en voor mensen die in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties.

De NVP stimuleert en ondersteunt activiteiten die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties en van het wetenschappelijk onderzoek aan parasieten. 

Bestuur 2014-2020

Maria Yazdanbakhsh (2015) Voorziter
Petra Mens (2015) Secretaris
Foekje Stelma (2015) Penningmeester
Jaap van Hellemond (2015) lid
Deborah van Doorn (2015) lid

Dit gebeurt onder andere door:

  • De organisatie van congressen en nascholingsbijeenkomsten.
  • Het verstrekken van vakinhoudelijke informatie via de website van de NVP.
  • Het verstrekken van subsidies aan leden van de NVP voor deelname aan congressen of cursussen.
  • Accreditatie van na- en bijscholingscursussen Medische Parasitologische Diagnostiek.
  • Een actieve rol te vervullen bij de externe kwaliteitsbewaking van de parasitologische diagnostiek, die plaatsvindt binnen de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).