Commissies

Werkgroep klinische parasitologie

De werkgroep klinische parasitologie van de NVP biedt een laagdrempelig interactief platform voor iedereen die werkzaam is in de klinische parasitologie door het uitwisselen van actuele ontwikkelingen betreffende onderwijs, diagnostiek en kliniek van parasitaire infecties. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de klinische parasitologie. De werkgroep wijst een persoon aan die het contact onderhoudt met het bestuur en de ALV en iemand die zitting neemt in de congrescommissie. De werkgroep komt circa twee maal per jaar bij elkaar.

Voor programma en presentaties van eerdere bijeenkomsten klik hier.


Werkgroep veterinaire parasitologie

De werkgroep veterinaire parasitologie van de NVP stelt zich ten doel om een klankbord te zijn voor iedereen die werkzaam is in de veterinaire parasitologie door uitwisseling van informatie en door het initiëren van activiteiten op het gebied van de veterinaire parasitologie. De werkgroep is een aanspreekpunt voor het bestuur van de NVP en geeft input aan de congrescommissie met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de veterinaire parasitologie. De werkgroep wijst een persoon aan die het contact onderhoudt met het bestuur en ALV en iemand die zitting neemt in de congrescommissie. De werkgroep komt circa twee maal per jaar bij elkaar.


Congrescommissie NVP

De congrescommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie werkgroepen en het bestuur en draagt zorg voor de organisatie van de voorjaar- en najaarsvergadering.


Website commissie

Jaco Verweij (2015) voorzitter

Congres commissie

Teun Bousema (2015) -
Jorrit Hofstra (2019) lid organisatie najaarsvergadering
Ron Hokke (2015) voorzitter voorjaarsverg
Lisette van Lieshout (2015) Lid
Foekje Stelma (2015) Lid namens bestuur
Linda Wammes (2015) Voorzitter najaarsvergadering