Therapie protocollen

Therapie richtlijn parasitaire infecties


De commissie therapie voor parasitaire infecties heeft een advies goformuleerd ten aanzien van parasiteiaire infecties. 

Dit advies is inmiddels aan de SWAB voorgelegd met het verzoek dit advies over te nemen.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met hulp van een brede groep medisch parasitologen uit expertise centra in Nederland (AMC, VUMC, LUMC, Erasmusmc en het Havenziekenhuis, RIVM, Streeklaboratorium Haarlem, LabMicTA en het Radboudumc). De inhoud kent daarom een breed draagvlak .

De paragraaf malaria (malaria tropica, tertiana en quartana)staat uitvoerig beschreven in de huidige nationale SWAB en is daarom niet opgenomen in deze nieuwe richtlijn. Wel hebben is een daarin ontbrekende paragraaf voor P. knowlesi toegevoegd.  


​Het advies van maart 2020 vindt u hier.

De bijlage behorende bij dit advies vindt u hier

Naar aanleiding van overleg met de SWAB commissie voor Parasitaire infecties in Nederland op 29-1-2018 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd t.a.v. het document dat in 2016 was opgesteld:

Ten aanzien van ongecompliceerde malaria tropica (P. falciparum) houdt de commissie vast aan p.o. Artemisinine-lumefantrine als eerste keus. Lokaal kan men beargumenteerd afwijken van de landelijke richtlijn.

Ten aanzien van giardiasis houdt de commissie vast aan de in de eerder beschreven dosering metronidazol (500mg 3dd gedurende 7 dagen). Deze dosering is discrepant aan de dosering die vermeld staan in de SWABid. Er is echter geen basis in de literatuur voor een afwijkende dosering.  

Ten aanzien van het advies om bij een klinische relevante infectie met Dientamoeba fragilis, houdt de commissie vast aan Clioquinol als eerste keus en wordt de richtlijn niet gewijzigd. De commissie is van mening dat er onvoldoende basis is voor de kritiek t.a.v. Clioquinol die is geuit in NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161. Er zijn in Nederland inmiddels 39.000 doseringen clioquinol gegeven, waarbij in 26 gevallen neurologische klachten zijn gemeld. Deze klachten zijn echter niet geverifieerd en eenduidig gerelateerd aan de gift van Clioquinol bij een infectie met Dientamoeba fragilis.

Ten aanzien van Babesia volgt nog een besluit over wat te doen met de discrepantie tussen deze richtlijn en de SWAB.


Ten aanzien van de Schaamluis wordt de derde keuze ivermectine bij verwijderd uit de richtlijn.