Therapie protocollen

Therapie richtlijn parasitaire infecties


De commissie therapie voor parasitaire infecties heeft een advies goformuleerd ten aanzien van parasiteiaire infecties. 

Dit advies is inmiddels aan de SWAB voorgelegd met het verzoek dit advies over te nemen.

Als de SWAB de adviezen overgenomen heeft,  zullen  “up to date” adviezen via de SWAB website te verkrijgen zijn.


Deze richtlijn is tot stand gekomen met hulp van een brede groep medisch parasitologen uit expertise centra in Nederland (AMC, VUMC, LUMC, Erasmusmc en het Havenziekenhuis, RIVM, Streeklaboratorium Haarlem, LabMicTA en het Radboudumc). De inhoud kent daarom een breed draagvlak .

De paragraaf malaria (malaria tropica, tertiana en quartana)staat uitvoerig beschreven in de huidige nationale SWAB en is daarom niet opgenomen in deze nieuwe richtlijn. Wel hebben is een daarin ontbrekende paragraaf voor P. knowlesi toegevoegd.  

​Het advies vindt u hier.