Reisbeurzen

NVP Reisbeurzen


Jaarlijks zijn er zes reisbeurzen (max. 750 Euro) beschikbaar voor NVP leden voor deelname aan congressen.

Vier beurzen worden toegekend aan promovendi, post-docs (maximaal 2 jaar na de promotie datum) en analisten en kunnen per e-mail aangevraagd worden bij de penningmeester van de NVP met toezending van een ingevuld 'Aanvraag Reisbeurs Formulier' .

Hiernaast zijn vanuit de SPLD twee beurzen beschikbaarvoor het bezoeken van congressen of workshops ter bevordering van de diagnostiek en kwaliteit.

De aanvraag voor een subsidie dient maximaal 6 maanden en minimaal 2 maanden voor aanvang van het congres door de penningmeester zijn ontvangen.

De beurzen worden verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is minimaal één jaar lid van de NVP.
  • Voor de vier NVP beurzen presenteert de aanvrager onderzoeksresultaten op het congres (lezing of poster).
  • Na bezoek van congres wordt een beknopt verslag gemaakt met een korte samenvatting van de gepresenteerde resultaten (dit mag bijvoorbeeld ook de gepresenteerde poster in pdf format of powerpoint presentatie zijn). Dit verslag wordt binnen 1 maand na het congres per e-mail verstuurd naar de penningmeester, waarna het op de NVP website geplaatst wordt (zie ook eerdere voorbeelden).
  • De aanvrager declareert de onkosten (750 Euro) na afloop van het congres of cursus bij de penningmeester met opgave van bank/giro-gegevens voor het overmaken van de subsidie. Een bewijs van deelname of inschrijving van het congres dient hierbij te worden meegestuurd..