Nieuws

Boehringer-Ingelheim Parasitologie prijs 2019 voor Luc Coffeng

Boehringer-Ingelheim Parasitologie prijs 2019 voor Luc Coffeng

Infectieziektemodelleur Luc Coffeng van het Erasmus MC Rotterdam is de Boehringer-Ingelheim prijs toegekend voor zijn onderzoek naar “neglected tropical diseases”. Coffeng ontwikkelt en gebruikt wiskundige modellen om volksgezondheidsbeleid in ontwikkelingslanden te informeren, alsmede het optimale ontwerp van veldstudies en klinische studies.

 

Neglected tropical diseases (NTDs) zijn een groep tropische infectieziekten waar meer dan 1 miljard mensen aan lijden, en die een ziektelast veroorzaken vergelijkbaar aan HIV of malaria. NTDs komen het meest voor in ontwikkelingslanden waar ze een vicieuze cirkel van ziekte en armoede in stand houden. Het onderzoek van Coffeng is erop gericht om volkgezondheidsbeleid te informeren over hoe NTDs het beste bestreden kunnen worden met beperkte middelen.

 

Wiskundige modellen voor transmissie van tropische infectieziekten

Coffeng heeft belangrijke bijdrages geleverd aan de ontwikkeling van wiskundige modellen waarmee voorspeld kan worden hoe ziekten als intestinale worminfecties en kala-azar (viscerale leishmaniasis) het beste bestreden kunnen worden. De modellen van Coffeng omvatten hoe parasieten overgedragen worden tussen mensen via de omgeving of via tussengastheren zoals insecten, en in welke mate individuen meedoen aan interventies. Zo heeft Coffeng bijvoorbeeld voorspeld hoe het opschalen van jaarlijkse behandeling van hele gemeenschappen (ongedacht individuele infectiestatus) naar halfjaarlijks behandeling kan bijdragen aan bestrijding en zelfs eliminatie van rivierblindheid (onchocerciasis). Met zijn modellen hoopt Coffeng richtlijnen en beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie te informeren.

 

Huidig onderzoek

Het huidige onderzoek van Coffeng is gefocust op hoe massabehandeling kan leiden tot eliminatie van parasitaire worminfecties in ontwikkelingslanden. Met behulp van wiskundige modellen hoopt hij te voorspellen hoe eliminatie wordt beïnvloed door mobiliteit van mensen en tussengastheren en de mogelijke evolutie van resistentie van parasieten tegen medicijnen. Daarnaast werkt Coffeng aan wiskundige modellen voor het ontwerpen van optimale studies naar het effect van nieuwe vaccins en behandelingen voor malaria en mijnworm infectie, in samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en het Leiden Universitair Medisch Centrum. Met dit werk hoopt hij bij te dragen aan de bestrijding en eliminatie van tropische infectieziekten.

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen