Nieuws

Boehringer-Ingelheim Parasitologie prijs 2020 naar Bart Everts

Immunoloog Bart Everts van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt de Boehringer-Ingelheim prijs voor zijn onderzoek naar immuunresponsen op parasitaire infecties. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 3000 euro. Everts werkt aan het ontrafelen hoe ons immuunsysteem infecties met parasitaire wormen herkent en erop reageert.

 

Infecties met parasitaire wormen vallen onder de neglected tropical diseases (NTDs) waar meer dan 1 miljard mensen aan lijden met name in tropische en substropische landen. Parasitaire wormen vertegenwoordigen een heel diverse groep pathogenen die qua levenscyclus, grootte, en infectieroute zeer van elkaar verschillen. Desondanks is de immuunrespons die tegen deze diverse groep parasieten geactiveerd wordt, verbazingwekkend uniform: de zogenaamde Type 2 immuunrespons die bescherming kan bieden tegen deze infecties. Echter, hoe ons immuunsysteem precies Type 2 immuunresponses activeert in reactie op infecties met parasitaire wormen is niet duidelijk. Het onderzoek van Everts is erop gericht dit te ontrafelen.

 

Type 2 Immuunresponsen tegen schistosomiasis

Everts heeft belangrijke bijdrages geleverd aan het identificeren van de moleculen die door de parasitaire worm Schistosoma worden uitgescheiden en die het immuunsysteem herkent om een Type 2 immuunrespons te starten. Daarnaast heeft hij aangetoond hoe dat exact op moleculair niveau werkt. Ook aan de kant van de gastheer hebben studies van Everts nieuwe inzichten verschaft. Zo heeft hij in kaart gebracht door welke afweercellen deze wormen worden herkend en de Type 2 immuunrespons in gang wordt gezet, maar hij heeft ook cellen geïdentificeerd die deze reactie tegenwerken. Bij deze studies heeft hij gebruik gemaakt van zowel in vitro celkweken, diermodellen en veld studies. Met deze inzichten hoopt Everts nieuwe aanknopingspunten te vinden om Type 2 immuunresponsen te kunnen moduleren, wat niet alleen relevant kan zijn voor medicijn-ontwikkeling tegen parasitaire worm infecties, maar ook allergieën die gekenmerkt worden door eenzelfde type afweerrespons.

 

Huidig onderzoek

In zijn huidig onderzoek richt Everts zich op het identificeren van de stofwisselingsroutes die immuuncellen gebruiken die betrokken zijn bij Type 2 en regulatoire immuunresponsen. In de laatste jaren is aangetoond dat de stofwisseling van immuuncellen in grote mate bepaalt hoe ze functioneren. Door bepaalde stofwisselingsprocessen in afweercellen geassocieerd met Type 2 of regulatoire immuunresponsen te remmen of te versterken hoopt Everts deze immuunresponsen te kunnen sturen om zodoende uiteindelijk nieuwe therapeutische targets te ontwikkelen voor de behandeling van inflammatoire ziektes waarbij dit type afweer niet meer goed gereguleerd is.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen