Nieuws

Vooraankondiging Reisbeurzen EMOP 2020

Vooraankondiging Reisbeurzen EMOP 2020

Afgelopen April  is er een succesvolle meeting geweest van de voorjaarsvergadering van de BSP, NVP en BSPP.

Het was goed om te merken dat er veel jonge parasitologen aanwezig waren om hun data te delen en te leren van anderen. Ook Nederlandse jonge NVP leden hebben hun weg gevonden naar Manchester. Enkelen daarvan hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reisbeurs bij de NVP aan te vragen.

De NVP is lid van de European Federation of Parasitologist die eens in de 4 jaar het European Multicolloquium of Parasitology organiseert. Een grote en interessante meeting die alle facetten van parasitologisch onderzoek belicht. Omdat de NVP het belangrijk vindt dat ook jonge onderzoekers van de NVP dit soort congressen bezoekt is besloten dat de overgebleven 6 reisbeurzen beschikbaar zullen worden gesteld aan jonge onderzoekers als bijdrage aan een bezoek aan dit congres.

Komend jaar (25-29 aurustuis 2020) zal het 13de European Multicolloquium of Parasitology gehouden worden in Belgrado.

Voorwaarden:

PhD student of post doc (maximaal 2 jaar na behalen PhD) op moment dat het congres begint,

Minimaal 1 jaar betaald lid van de NVP.

Geen gebruik gemaakt van de reisbeurs voor de BSP Manchester,

Een motivatiebrief over hoe dit congres bijdraagt aan jouw ontwikkeling.

Aanvragen kan met toestemming van je begeleider/leidingevende vanaf 1 januari 2020 via de peningmeester van de NVP Foekje.Stelma@radboudumc.nl

 

 

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen