Ascaris lumbricoides

Ascaris lumbricoides


Algemene informatie

Ascaris lumbricoides of spoelworm leeft in de dunne darm, de vrouwelijke worm legt grote hoeveelheden eieren die met de ontlasting worden uit gescheiden. In of op de grond vindt in drie tot vier weken een ontwikkeling plaats tot het infectieuze stadium. Na orale opname, komen in het duodenum de eieren uit waarna de larven door de darmwand via de bloed circulatie in de bloedvaten rond de longblaasjes terecht komen. De verder ontwikkelde larven dringen de longblaasjes binnen en kruipen in de trachea omhoog en worden vervolgens ingeslikt. In het duodenum ontwikkelen de larven hierna tot volwassen vrouwelijke en mannelijke wormen.


Ascaris lumbricoides komt wereldwijd voor, met name in gebieden met slechte hygiënische omstandigheden.


Kliniek

De longpassage van de larven wordt geassocieerd met het optreden van hoesten, opgeven van sputum, koorts en hoge eosinofilie (Loefffler syndroom. Bij infecties met grote aantallen wormen kunnen ondervoeding, anemie en soms een ileus ontstaan. Verder kunnen complicaties veroorzaakt worden door de zwerflust van de volwassen wormen. Zo kunnen deze terecht komen in de appendix en galgangen, maar ook kruipen ze soms de slokdarm in en worden dan opgehoest.


Diagnostiek:


Microscopisch onderzoek van feces is gericht op het aantonen van de eieren.


Moleculair onderzoek waarbij parasitair DNA in feces wordt aangetoond met PCR wordt in een aantal centra verricht.


Serologisch onderzoek  voor het aantonen van antistoffen tegen Ascaris is niet zinvol in de diagnostiek van intestinale ascariasis en wordt met name verricht voor de verklaring van klachten die kunnen passen bij de migratie van de larven (viscerale larva migrans).


Voor meer informatie, raadpleeg de richtlijn diagnostiek van darmparasieten van de NVMM.


Er zijn gespecialiseerde landelijke centra voor parasitologische diagnostiek.


Behandeling:

Raadpleeg de parasitaire therapie protocollen voor het meest actuele advies.