Echinococcus

Echinococcus


Algemene informatie

Echinococcus granulosus (kleine hondenlintworm) en Echinococcus multilocularis (vossenlintworm) leeft in de dunne darm van respectievelijk de hond en vos en produceren daar eieren die met de ontlasting worden uitgescheiden. Door inname via water of voedsel wordt de tussengastheer geïnfecteerd en kan het blaaswormstadium zich in het lichaam van de tussengastheer ontwikkelen. De tussengastheer voor E. granulosus zijn onder andere het schaap, rund, varken en paard en voor E. multilocularis betreft het knaagdieren. De eindgastheer wordt weer besmet door het eten van de tussengastheer. De mens kan optreden als toevallige tussengastheer voor zowel  E. granulosus als E. multilocularis en daarmee dus het blaaswormstadium ontwikkelen.

E. granulosus komt wereldwijd voor maar met name in het Middellandse zeegebied, delen van Oost-Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. E. multilocularis zien we met name in Noord-Amerika, Azië en Centraal-Europa.


Kliniek

E. granulosus cysten ontstaan voornamelijk in de lever en long maar ook soms in andere organen zoals milt, pancreas, nieren, hersenen en botten. Bij het groter worden van de cysten wordt de orgaanfunctie verminderd. Bij het barsten van een cyste kan een anafylactisch shock ontstaan met kans op overlijden van de patiënt. Bij E. multilocularis infecties groeien de blaaswormen door het weefsel en bloedvaten heen en kunnen er op deze manier op andere plekken in het lichaam ook cysten ontstaan.


Diagnostiek

De diagnostiek van echinococcose is een combinatie van anamnese, klinische symptomen, beeldvorming en serologie.

Microscopisch onderzoek en moleculair onderzoek van cystevloeistof kan worden verricht maar heeft geen plaats in de primaire diagnostiek vanwege de kans op ruptuur en anafylaxie en het risico op verspreiding van de cysten.  

Serologisch onderzoek waarbij antistoffen tegen Echinococcus worden aangetoond is zeer behulpzaam voor het aantonen van echinococcose en wordt in een aantal gespecialiseerde centra verricht. 

Er zijn gespecialiseerde landelijke centra voor parasitologische diagnostiek.


Behandeling

Raadpleeg de richtlijn therapie van parasitaire infecties voor het meest actuele advies.