Fasciola hepatica

Fasciola hepatica

 

Algemene informatie

Fasciola of leverbot is hermafrodiet, leeft in de galwegen en produceert daar eieren die met de ontlasting worden uitgescheiden. In zoetwater vindt vervolgens een ontwikkeling plaats van een miracidium, dat een slak infecteert, cercariën worden vervolgens uitgescheiden die zich op de vegetatie verder ontwikkelen tot infectieuze metacercariën die via de orale route grazend vee kunnen infecteren. Mensen worden geïnfecteerd door consumptie van besmette groente, zeer bekend hierbij is waterkers, maar ook wellicht minder voor de hand liggend het kauwen van Khat (Qat) blaadjes is ook beschreven als een mogelijke infectie route.

Fasciola hepatica komt wereldwijd voor, met name in gematigde streken. Hiernaast komt in meer tropische gebieden ook Fasciola gigantica voor.


Kliniek

De migratie van de jonge wormen door het leverweefsel naar de galgangen wordt geassocieerd met pijn in de leverstreek, misselijkheid en koorts. Bij Fasciola infecties zien we vaak van een zeer hoge (hyper) eosinofilie. In het chronische stadium zien we een drukgevoelige lever en soms een hepatitis, door beschadiging van de lever en het opnemen van bloed is er vaak sprake van bloedarmoede.


Diagnostiek

Microscopisch onderzoek van feces is gericht op het aantonen van de eieren. De hoeveelheid eieren is meestal gering, herhaald onderzoek van grotere hoeveelheden ontlasting is vaak noodzakelijk om de eieren aan te kunnen tonen.

Moleculair onderzoek waarbij parasitair DNA in feces wordt aangetoond met PCR wordt niet routinematig in de diagnostiek gebruikt.

Serologisch onderzoek  voor het aantonen van antistoffen tegen Fasciola is zeer behulpzaam voor het aantonen van fascioliasis en wordt in een aantal gespecialiseerde centra gericht

Voor meer informatie, raadpleeg de richtlijn diagnostiek van darmparasieten van de NVMM.

Er zijn gespecialiseerde landelijke centra voor parasitologische diagnostiek.


Behandeling

Raadpleeg de parasitaire therapie protocollen voor het meest actuele advies.