Necator americanus en Ancylostoma duodenale

Necator americanus en Ancylostoma duodenale


Algemene informatie

De belangrijkste mijnworm (Engels: hookworm) soorten voor de mens zijn Necator americanus en Ancylostoma duodenale en leven in het duodenum en jejunum, de vrouwelijke worm legt eieren die met de ontlasting worden uit gescheiden. In of op de vochtige grond verlaat na enkele dagen het eerste stadium larve het ei en ontwikkeld zich daarna in ongeveer vijf dagen tot een infectieuze larve. Deze larven dringen door de (intacte) huid van de mens en bereiken via de bloedcirculatie de long, passeren de longblaasjes, worden opgehoest en ingeslikt en groeien daarna in de darm weer uit tot volwassen wormen.


Mijnworm komt met name voor in vochtige warme gebieden waarbij de hygiënische omstandigheden vanzelfsprekend een grote rol spelen.


Kliniek

De belangrijkste ziekteverschijnselen zijn het gevolg van bloedverlies door het beschadigen van de darmmucosa.


Diagnostiek

Microscopisch onderzoek van feces is gericht op het aantonen van de eieren, morfologisch kan geen onderscheid gemaakt worden tussen eieren van de verschillende mijnworm soorten.

Moleculair onderzoek waarbij parasitair DNA in feces wordt aangetoond met PCR wordt in een aantal centra verricht.

Serologisch onderzoek  voor het aantonen van antistoffen tegen mijnworm is niet zinvol in de diagnostiek van mijnworm infecties.

Voor meer informatie, raadpleeg de richtlijn diagnostiek van darmparasieten van de NVMM.

Er zijn gespecialiseerde landelijke centra voor parasitologische diagnostiek.


Behandeling

Raadpleeg de parasitaire therapie protocollen voor het meest actuele advies.