Trichuris trichiura

Trichuris trichiura


Algemene informatie

De rondworm Trichuris trichiura of zweepworm (Engels: whipworm) is een bewoner van de dikke darm. De onbevruchte eieren worden uitgescheiden in de ontlasting. In de grond ontwikkelen de eieren zich tot 15 tot 30 dagen tot infectieuze stadia. Na inslikken (met de grond verontreinigde handen of voedsel) komen de eieren uit in de dunne darm en komen de larven uit het ei. De volwassen wormen migreren vervolgens naar de dikke darm vestigen waarbij ze zich stevig in de mucosa verankeren. De vrouwtjes leggen 60 tot 70 dagen na infectie 3.000 en 20.000 eieren per dag. De levensduur van de volwassenen is ongeveer 1 jaar.

Trichuris trichiura komt wereldwijd voor, met name in gebieden met slechte hygiënische omstandigheden.


Kliniek

De meeste infecties zijn symptoomloos. Bij een infecties met grote aantallen wormen worden diarree en anemie gezien. Soms ontstaat een rectumprolaps.


Diagnostiek

Microscopisch onderzoek van feces is gericht op het aantonen van de karakteristieke eieren.

Moleculair onderzoek waarbij parasitair DNA in feces wordt aangetoond met PCR wordt in een aantal centra verricht.

Serologisch onderzoek  voor het aantonen van antistoffen tegen Trichuris is niet zinvol in de diagnostiek van zweepworm infecties.

Voor meer informatie, raadpleeg de richtlijn diagnostiek van darmparasieten van de NVMM.

Er zijn gespecialiseerde landelijke centra voor parasitologische diagnostiek.


Behandeling

Raadpleeg de parasitaire therapie protocollen voor het meest actuele advies.