Kwaliteit SKML

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)

Externe kwaliteitsbewaking parasitologische diagnostiek

Door middel van het organiseren van externe kwaliteitsrondzendingen wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau van de parasitologische diagnostiek. Een groot aantal ziekenhuizen/instituten/laboratoria in Nederland nemen deel aan deze rondzendingen. De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door de sectie Parasitologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)

De SKML is een organisatie die zich bezighoudt met kwaliteitsbewaking van medische laboratoria. Deze organisatie is opgedeeld in secties naar de verschillende beroepsgroepen. De SKML sectie Parasitologie houdt zich bezig met de uitvoering van de rondzendingen ten behoeve van de morfologische (microscopie) en moleculaire (PCR) parasitologische diagnostiek.

De SKML sectie parasitologie komt op regelmatige basis bijeen om zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten van de rondzendingen te bespreken. Voor vakinhoudelijke informatie over de parasitologie rondzendingen kunt u contact opnemen met een van de sectie leden. Samenstelling van de SKML sectie parasitologie:

Dr. F. Stelma - voorzitter

Dr. L. van Lieshout - secretaris Dr. J. van Hellemond- penningmeester & coordinator van de rondzendingen

Dr. W. Silvis- namens NVMM

Dr. T. Schuurs – namens de NVMM - WMDI

Met als adviserende leden: Drs. T. Kortbeek, Dhr. E. Brienen, Dr. T. Mank en Dr. B. Mulder

Het bestuur van de sectie parasitologie wordt voorgedragen door het bestuur van de NVP en wordt benoemd door het algemeen bestuur van de SKML. Daarnaast worden sectieleden voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en haar Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten (WMDI). De sectie parasitologie kan zelf adviserende leden aanstellen. Tevens draagt de NVP een parasitoloog voor als vertegenwoordiger in de SKML sectie Infectieziekten-serologie.

Op deze pagina’s vindt u informatie betreffende de kwaliteitsbewaking parasitologische diagnostiek, specifiek bedoeld voor deelnemers aan de SKML rondzending parasitologie.

Voor meer informatie ten aanzien van de SKML rondzendingen voor parasitologische diagnostiek zie de website van de SKML.