Rondzendingen

Externe kwaliteitsbewaking parasitologie


Door middel van het organiseren van externe kwaliteitsbewaking (rondzendingen) wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau van de parasitaire diagnostiek. Een groot aantal ziekenhuizen/instituten/laboratoria in Nederland nemen deel aan deze rondzendingen. 
De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door bij de sectie Parasitologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de NVP/SPLD.

Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML bureau. Dit bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via de SKML.

Parasitologische rondzendingen SKML

  • De SKML sectie parasitologie organiseert drie rondzendingen. De rondzending Bloed- en darmparasieten is gericht op microscopische beoordeling van bloed- en fecespreparaten. Daarnaast omvat deze rondzending materiaal voor beoordeling met malaria antigeentesten. De rondzending Moleculaire Parasitologie is gericht op moleculaire detectie (PCR) van darmprotozoa in feces materiaal, zoals bijvoorbeeld Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium species, Dientamoeba fragilis en Entamoeba dispar. De rondzending Moleculaire Diagnostiek Trichomonas vaginalis is gericht op moleculaire detectie (PCR) van Trichomonas vaginalis in urine en urogenitaal uitstrijkmateriaal. 
  • De rondzendingen worden gecoördineerd door het Laboratorium voor Parasitologie van de Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC te Rotterdam.
  • Het materiaal wordt voorafgaande aan de rondzending gevalideerd door beoordeling door een aantal referentielaboratoria. Bij de rondzendingen wordt bij ieder preparaat/materiaal een korte casus-omschrijving meegestuurd.
  • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML-bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien, waarna tevens verdiepingsvragen worden. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt zeer gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te vergroten.
  • Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, alsook een educatieve bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
  • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.
  • Alle documentatie aangaande de SKML-rondzendingen parasitologie staat tevens op het besloten SKML-gedeelte van de NVP-website, waar mogelijk voorzien van additionele illustraties en vakinhoudelijk informatie.

Doelstellingen sectie

  • De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondes binnen één kalenderjaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de SKML- sectie parasitologie constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is.
  • De sectie stelt een jaarplan op en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van zowel de NVP als van de SKML.
  • De sectie ondersteunt activiteiten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) ter bevordering van de kwaliteit van parasitologische diagnostiek in Nederland. Kennisoverdracht wordt bevorderd via een actieve website en het organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers.