Rondzendingen

Externe kwaliteitsbewaking parasitologie


Door middel van het organiseren van externe kwaliteitsbewaking (rondzendingen) wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau van de parasitaire diagnostiek. Een groot aantal ziekenhuizen/instituten/laboratoria in Nederland nemen deel aan deze rondzendingen. 
De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door bij de sectie Parasitologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de NVP/SPLD.

Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML bureau. Dit bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via de SKML.


Parasitologische rondzendingen SKML

  • De SKML sectie parasitologie organiseert vier rondzendingen. (1) De rondzending Bloed- en darmparasieten is gericht op microscopische beoordeling van bloed- en fecespreparaten. Daarnaast omvat deze rondzending bloedmateriaal voor beoordeling met malaria antigeentesten en worden digitale afbeeldingen aangeboden voor morfologische beoordeling op de aanwezigheid van ectoparasieten of andere bijzondere parasieten. (2) De rondzending Moleculaire Diagnostiek Darmprotozoa is gericht op moleculaire detectie (PCR) van darmprotozoa in feces materiaal, zoals bijvoorbeeld Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium species, Dientamoeba fragilis, Blastocystis spp en Entamoeba dispar. (3) De rondzending Moleculaire Diagnostiek SOA is gericht op moleculaire detectie (PCR) van Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae in urine en/of urogenitaal uitstrijkmateriaal. (4) De rondzending moleculaire diagnostiek helminthen is rondzending die gericht is op moleculaire detectie (PCR) van wormeieren of larven in feces. De moleculaire rondzendingen worden ook in de Engelse taal aangeboden en zijn geschikt voor deelname door buitenlandse laboratoria.
  • De materiaal bereiding en coördinatie van deze rondzendingen wordt verzorgd door het Laboratorium voor Parasitologie van de Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC te Rotterdam.
  • Het materiaal wordt voorafgaande aan de rondzending gevalideerd door beoordeling door een aantal expertise laboratoria.
  • Het foto archief van de rondzendingen is vanaf 2019 opgeslagen bij de SKML en kan worden benaderd via de volgende link: https://skml.nl/secties/parasitologie/afbeeldingen-parasieten
  • Voor meer informatie ten aanzien van de SKML rondzendingen voor parasitologische diagnostiek zie de website van de SKML.

Doelstellingen sectie

  • De sectie stelt jaarlijks een verslag op waarin de uitslagen van alle rondes binnen één kalenderjaar worden geanalyseerd. Aan de hand van deze jaarverslagen kan de SKML- sectie parasitologie constateren op welk gebied verdere bijscholing van de deelnemende laboratoria wenselijk is.
  • De sectie stelt een jaarplan op en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van zowel de NVP als van de SKML.
  • De sectie ondersteunt activiteiten (zowel inhoudelijk als organisatorisch) ter bevordering van de kwaliteit van parasitologische diagnostiek in Nederland. Kennisoverdracht wordt bevorderd via een actieve website en het organiseren van bijeenkomsten voor de deelnemers.