Rondzendingen

Externe kwaliteitsbewaking parasitologie


Door middel van het organiseren van externe kwaliteitsbewaking (rondzendingen) wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau van de parasitaire diagnostiek. Een groot aantal ziekenhuizen/instituten/laboratoria in Nederland nemen deel aan deze rondzendingen. 
De organisatie van de rondzendingen wordt verzorgd door bij de sectie Parasitologie, als onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). De sectie werkt onder auspiciën van de NVP/SPLD.

Opgave voor deelneming aan de rondzending gebeurt via het SKML bureau. Dit bureau verstrekt ook algemene informatie over de organisatie van de rondzendingen, het Q-Base systeem waarmee uitslagen worden ingestuurd en de kosten voor deelname. Ook facturering gebeurt via de SKML.


Opzet rondzending bloed- en darmparasieten

 • De rondzending Bloed/Darm parasieten bestaat uit 4 rondes per jaar. Elke ronde bestaat uit 4 monsters, gewoonlijk twee bloedpreparaten en twee feces preparaten. Deze preparaten moeten met behulp van microscopisch onderzoek op de aanwezigheid van parasieten worden getest. Daarbij wordt twee keer per jaar twee bloedmaterialen toegevoegd ter beoordeling met de malaria sneltesten.
 • De rondzending wordt verzorgd door de secretaris van de sectie, vanuit vanuit het Laboratorium voor Parasitologie, Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Havenziekenhuis en Erasmus MC, Rotterdam
 • Het materiaal wordt eerst door een aantal referentie laboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen en bij de rondzendingen wordt bij ieder preparaat een korte casus-omschrijving meegestuurd.
 • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien, waarbij tevens bijpassende verdiepingsvragen worden gesteld. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt zeer gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te verhogen.
 • Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, als ook een vakinhoudelijke bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.


Opzet rondzending Moleculaire parasitologie

 • De rondzending Moleculaire Parasitologie bestaat uit 3 rondes per jaar. Elke ronde bestaat uit 3 monsters, gewoonlijk ongefixeerde feces preparaten. Deze preparaten kunnen op met behulp van moleculair onderzoek (PCR) op de aanwezigheid van aantal vooraf vastgestelde parasieten worden getest.
 • Sinds 2015 is er ook een moleculaire rondzending voor Trichomonas op urine
 • De rondzending wordt verzorgd door de voorzitter van de sectie, vanuit het Laboratorium voor Parasitologie, Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Havenziekenhuis en Erasmus MC, Rotterdam
 • Het materiaal wordt eerst door een aantal referentie laboratoria beoordeeld voordat het in de rondzending wordt opgenomen en bij de rondzendingen wordt bij ieder preparaat een korte casus-omschrijving meegestuurd.
 • De deelnemers sturen hun bevindingen naar het SKML bureau via het computersysteem QBase. Kort daarop kunnen de deelnemers via Qbase een voorlopige uitslag inzien, waarbij tevens bijpassende verdiepingsvragen worden gesteld. Het beantwoorden van de verdiepingsvragen wordt zeer gestimuleerd, maar wordt niet met punten gehonoreerd. Deze vragen zijn bedoeld om de kennis over diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de deelnemers te verhogen.
 • Alle deelnemers kunnen via QBase een eindrapportage opvragen met de definitieve uitslag en de toegekende punten, als ook een vakinhoudelijke bespreking van de ingezonden uitslagen en de beantwoorde verdiepingsvragen.
 • Deelname aan de rondzendingen gebeurt anoniem.


Per 2010 is de documentatie van de SKML parasitologie rondzendingen op deze webpagina gestopt. Wel zijn de rondzendingen voor deelnemers via QBase in te zien (zie SKML). Foto's van de rondgestuurde materialen zijn geplaatst op de fotogalerie.